Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Tohtoročná odpustová slávnosť v Letanovciach sa niesla v duchu rozjímania a modlitby za zosnulých. Slávnostnú svätú omšu celebroval Vdp. Anton Červeň, ktorý nás svojou kázňou povzbudil.

Máme tu sviatok Všetkých svätých... Čas, kedy s láskou spomíname na naších zosnulých a uctíme si ich pamiatku horiacou sviečkou na hrobe.

Srdečne vás pozývame na diecéznu púť rodín v mimoriadnom Roku milosrdenstva a na sviatok sv. Jána Pavla II. do Svätyne Božieho milosrdenstva. Púť sa uskutoční 22.10.2016.

Dňa 15.10.2016 sa na Kláštorisku konala pietna spomienka za obete horských nešťastí v Slovenskom raji. Spomienka bola spojená so svätou omšou o 11.00 hodine.

Záznamy omší nielen z nášho farského kostola budeme zverejňovať na tomto našom farskom webe.

Dňa 21.08.2016 sa pri príležitosti oslavy Dňa Slovenských hôr konal aj evanjelizačný koncert skupiny Rieka života.

Farnosť Letanovce a Obec Letanovce Vás srdečne pozývajú na oslavu Dňa slovenských hôr na Kláštorisku v Slovenskom raji.

Práce na komunitnom pastoračnom centre pomaly napredujú a v súčasnosti je už centrum pod strechou. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú.