Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Milí veriaci, pripravili sme si pre Vás ďalšiu službu, ktorú prívítajú možno tí z Vás, ktorí sa nemožete zúčastniť na nedeľnej svätej omši alebo vo sviatok. Záznamy omší nielen z nášho farského kostola budeme zverejňovať na tomto našom farskom webe. V časti Pre dušu / Sväté omše. Veríme, že sa Vám táto služba bude páčiť.