Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Prajeme Vám požehnané Vianočné sviatky a vyprosujeme Vám veľa Božích milostí.

Vaši kňazi