Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos


3. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
15.04.
Damián de Veuster
féria
07:00
✞ Štefan Olejník
18:00
Na úmysel kňaza
Utorok
16.04.
Bernadeta, panna
féria
18:00
✞ Anna Martinková
17:00
✞ Mária a Jozef Kačmárik
Streda
17.04.
Anicét, pápež
féria
08:00
Na úmysel kňaza
Školská
18:00
Na úmysel kňaza
Štvrtok
18.04.
Antúza, panna
féria
18:00
Za zosnulých z rodiny Bendíkovej
18:00
Za ✞ z rodiny Frankovičovej, Michnovej, Bednarčíkovej a Šulíkovej
Piatok
19.04.
Lev IX., pápež
féria
18:00
Za rodinu Melikantovú, Kovácsovú, Spišskú a Rondzíkovú
17:00
Za snúbencov Mateja a Adrianu
Sobota
20.04.
Teodor, pustovník
féria
15:00
Za ženícha a nevestu
Nedeľa
21.04.
Anzelm, biskup, uč.Cirkvi
4. Veľkonočná nedeľa
08:00
✞ Mária a Štefan Antolík, Mária a Štefan Dávid

10:30
✞Michal Šarišský
(1. výročie)
Priamy prenos
08:00
✞ Stanislav Barabas

10:30
Za zdravie pre dcéru Boženu
09:15
Za Boží ľud
 • Drahí spolubratia kňazi, milí bratia a sestry v Kristovi, po nešťastí, ktoré sa stalo minulú sobotu na autobusovej zastávke pri Spišskej Kapitule ešte pred začiatkom diecézneho stretnutia mladých, sa vytvorilo hlboké puto ľudského a duchovného spolucítenia. Ako pastier našej Spišskej diecézy sa vám všetkým chcem poďakovať za vaše modlitby a prejavy podpory. Bolo to silné svedectvo aj pre celú spoločnosť o našej ľudskosti a kresťanských hodnotách, ktoré vyznávame. Nech to posilní našu cestu života podľa Ježišovho evanjelia. Ďakujem, že sa modlíte aj za mňa. Váš biskup František.
  Tento týždeň je TÝŽDŇOM MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA a preto pamätajme na tento úmysel. Veriacemu, ktorý sa tento týždeň zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, sa za obvyklých podmienok udeľujú úplné odpustky. V kňazskom seminári je budúcu nedeľu Deň otvorených dverí, bližší program nájdete na plagátoch na výveske.
  Adorácie budú ako zvyčajne: v Letanovciach vo štvrtok po sv. omši do 21:00, v Spišských Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00 a v Arnutovciach v stredu po sv. omši. Adorácie obetujeme za duchovné povolania.
  Spišské Tomášovce: stretnutie chlapcov (miništrantov) tento týždeň bude v sobotu o 10:30 a stretnutie detí v piatok po sv. omši. Brigáda bude v pondelok a utorok od 10:00, vo štvrtok, piatok a sobotu od rána.
  Stretnutie lektorov bude v sobotu o 18:00 v centre bl. Carla Acutisa v Spišských Tomášovciach.
  Zápis do 1. ročníka: CZŠJ. Sklenára Vás milí rodičia a milí prváci pozýva na zápis do 1. ročníka, ktorý sa bude konať nasledovne:
   Obecný úrad Arnutovce: 24.4. od 8:00 do 12:00
   Budova ZŠ - 24.4. od 13:00 do 15:30
   Pastoračné centrum na Strelníku - 25.4. od 8:00 do 13:00
  Púť do Krakova s rádiom Lumen: Srdečne Vás pozývame na púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove s rádiom Lumen, ktorá sa uskutoční 4. mája 2024. Hlavným celebrantom bude náš diecézny biskup František. Cena na osobu je 15,- €. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali čo najskôr.
  Púť do Fatimy: Takisto srdečne pozývame na púť do Fatimy, bližšie informácie nájdete na plagátoch na výveske.
  Obetné dary: Povzbudzujeme Vás, aby ste k sv. omšiam prinášali aj svoje obetné dary - t. z. napíšte na lístok svoj obetný dar (modlitba, práca, obeta,...) a lístok vhoďte do košíka pod obetným stolom. Chceme takto viac prepojiť slávenie Eucharistie s naším každodenným životom v tejto tretej etape pastoračného projektu Ježišova cesta do Emauz.
  Zvonček z nedele 7.4.:
   Letanovce: 208,45 €
   Spišské Tomášovce: 185,- €
   Arnutovce: 60,40 €
   Pán Boh zaplať!
  Dobrodinci:
   Bohuznámi obetovali na hostie 20,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na budúcu nedeľu Dobrého pastiera sa koná zbierka na seminár.
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   Letanovce:
    Jančiga, Garnek, Šefčík, Vronč, Lesňák, Lesňák, Bendik, Mistrík
    V sobotu ráno o 7:30
   Spišské Tomášovce:
    Peter Kačmárik, Mária Bartošová, Vincent Bertoš, Júlia Simoniková, Tibor Pecha z Dubovej 312
   Arnutovce:
    rodina Švedová
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Ondrej Tabák, syn Ondreja a Margity rodenej Lušeckej, narodený v Kežmarku, bývajúci v Spišskej Novej Vsi, Banícka 1628/17 a
   Veronika Gáborová, dcéra Stanislava a Anny rodenej Vernarskej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach, Michalská 353/10. (3x)

 • Liturgické oznamy (07.04.2024)
  Liturgické oznamy (31.03.2024)
  Liturgické oznamy (24.03.2024)
  Liturgické oznamy (17.03.2024)