Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Stalo sa už tradíciou, že počas Vianoc nám náš Letanovský spevácky zbor pripraví príjemné popoludnie strávené pri ich krásnom speve.

Nebolo tomu inak ani tento rok. Hneď na prvý sviatok vianočný sa v našom farskom kostole konalo divadelné predstavenie príbehu štvrtého kráľa, ktoré dopĺňali krásne piesne v podaní nášho speváckeho zboru. Verím, že tak ako mne, tak aj všetkým zúčastneným sa toto vianočné pásmo veľmi páčilo a spríjemnilo nám tak toto sviatočné popoludnie. Za všetkých sa teda chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na jeho príprave. Veľká vďaka patrí predovšetkým vedúcej nášho zboru, ktorá všetky piesne s našími spevákmi nacvičila.

Webmaster


vianone pasmo 2016 20161227 1729965034Vianočné pásmo

vianocnepasmo2016 2Videozáznam