Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Farnosť Letanovce sa nachádza na Spiši v srdci Slovenského raja. Do farnosti patria aj dve filiálky - Arnutovce a Spišské Tomášovce. Nachádzajú sa tu tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých v Letanovciach, kostol svätej Heleny v Arnutovciach a kostol svätého Michala archanjela v Spišských Tomášovciach. 

Svätá spoveď

Pól hodiny pred svätou omšou.

Udalosti

Sob
17
Košiarný briežok: O 10:30
Krížová cesta na Matku Božiu
Sob
17
Tomášovce: O 17:00
Stretnutie lektorov (v MŠ)
Ned
18
Celá farnosť: na sv. omši
Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom