Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Farnosť Letanovce sa nachádza na Spiši v srdci Slovenského raja. Do farnosti patria aj dve filiálky - Arnutovce a Spišské Tomášovce. Nachádzajú sa tu tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých v Letanovciach, kostol svätej Heleny v Arnutovciach a kostol svätého Michala archanjela v Spišských Tomášovciach. 

Sväté omše

Svätá spoveď

Štv
24
Letanovce
od 17:00 do svätej omše
Pól hodiny pred svätou omšou.

Udalosti

Ned
20
Armutovce: O 10:30
Odpust
Ned
27
Kláštorisko: O 10:30
Deň Slovenských hôr