Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Dávam Vám do pozornosti nové knihy z dielne nášho pána farára Mariána, ktoré práve vyšli a môžte si ich zakúpiť.

Vramci roku svätého Martina bola aj v našej farnosti vystavená relivkia svätého Martina.

Prvá sobota po Novom roku patrila posedeniu pri novoročnej kapustnici na fare v Letanovciach.

K sláveniu slávnosti Zjavenia Pána už neodmysliteľne parí aj svätenie "Trojkráľovej vody". Nebolo tomu inak ani tento rok.

Stalo sa už tradíciou, že počas Vianoc nám náš Letanovský spevácky zbor pripraví príjemné popoludnie strávené pri ich krásnom speve.

Prajeme Vám požehnané Vianočné sviatky a vyprosujeme Vám veľa Božích milostí.

Vaši kňazi


Tohtoročná odpustová slávnosť v Letanovciach sa niesla v duchu rozjímania a modlitby za zosnulých. Slávnostnú svätú omšu celebroval Vdp. Anton Červeň, ktorý nás svojou kázňou povzbudil.

Máme tu sviatok Všetkých svätých... Čas, kedy s láskou spomíname na naších zosnulých a uctíme si ich pamiatku horiacou sviečkou na hrobe.