Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Dnešnou Popolcovou stredou sa začína pôstne obdobie pred najväčšími kresťanskými sviatkami - Veľkou nocou.

V nedeľu 26.2. sa na fare zišli členovia zboru svätého Vojtecha, ktorý dlhé roky pôsobil v Letanovciach.

Dávam Vám do pozornosti nové knihy z dielne nášho pána farára Mariána, ktoré práve vyšli a môžte si ich zakúpiť.

Vramci roku svätého Martina bola aj v našej farnosti vystavená relivkia svätého Martina.

Prvá sobota po Novom roku patrila posedeniu pri novoročnej kapustnici na fare v Letanovciach.

K sláveniu slávnosti Zjavenia Pána už neodmysliteľne parí aj svätenie "Trojkráľovej vody". Nebolo tomu inak ani tento rok.

Stalo sa už tradíciou, že počas Vianoc nám náš Letanovský spevácky zbor pripraví príjemné popoludnie strávené pri ich krásnom speve.

Prajeme Vám požehnané Vianočné sviatky a vyprosujeme Vám veľa Božích milostí.

Vaši kňazi