Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Dnešnou Popolcovou stredou sa začína pôstne obdobie pred najväčšími kresťanskými sviatkami - Veľkou nocou.

ppstreda2017 1

Popolcovou stredou tak začíname 40-dennú prípravu na slávenie umučenia a zmrvtychvstania nášho Pána Ježiša Krista. Je to čas, kedy by sme sa mali zahĺbiť do seba a pripravovať svoje vnútro na príchod Veľkej noci. Príprava však spočíva aj v pôste t.j. zrieknutí sa naších bežných vecí, ako sú napríklad mäsité pokrmy alebo iných vecí, ktoré sa stali pre nás samozrejmími.

ppstreda2017 2

Slávenie Popolcovej stredy je v kresťanstve spojené so značením popolom. Kňazi a diakoni značia znamenie kríža popolom na čelá veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš", alebo "Kajajte sa a verte v evanjelium". Popol má pripomenúť človeku jeho pôvod zo zeme i skutočnosť, že sa do zeme vráti, vyzýva k pokore a pokániu.