Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Oslavy Dňna Slovenských hôr sa v našej farnosti konajú už 25 rokov. Nebolo tomu inak ani tento rok.

Každoročná slávnosť "Božieho tela" sa v našej farnosti niesla aj v duchu tradícií, ktorými sú tzv. "oltáriky".

Na turičnú nedeľu sa vo farskom kostol v Spišskej Novej Vsi konal koncert kňazského speváckeho zboru Schola Cantorum, v ktorom účinkuje aj náš terajší kaplán Štefan.

Stalo sa už tradíciou, že na Veľký piatok sa v našej farnosti koná krížová cesta dedinou. V Letanovciach sa krížová cesta dedinou začala o 10.00 hod.

Dnešnou Kvetnou nedeľou začíname Veľký týždeň, ktorý vyvrcholí slávnosťou umučenia nášho Pána Ježiša Krista na Veľký piatok a jeho zmrtvychvstaním na Bielu sobotu.

Naše pastoračné centrum biskupa Jána Vojtaššáka je po čiastočnej rekonštrukcii opäť k dispozícii.

Dnešnou Popolcovou stredou sa začína pôstne obdobie pred najväčšími kresťanskými sviatkami - Veľkou nocou.

V nedeľu 26.2. sa na fare zišli členovia zboru svätého Vojtecha, ktorý dlhé roky pôsobil v Letanovciach.