Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Dnešnou Kvetnou nedeľou začíname Veľký týždeň, ktorý vyvrcholí slávnosťou umučenia nášho Pána Ježiša Krista na Veľký piatok a jeho zmrtvychvstaním na Bielu sobotu.

Naše pastoračné centrum biskupa Jána Vojtaššáka je po čiastočnej rekonštrukcii opäť k dispozícii.

Dnešnou Popolcovou stredou sa začína pôstne obdobie pred najväčšími kresťanskými sviatkami - Veľkou nocou.

V nedeľu 26.2. sa na fare zišli členovia zboru svätého Vojtecha, ktorý dlhé roky pôsobil v Letanovciach.

Dávam Vám do pozornosti nové knihy z dielne nášho pána farára Mariána, ktoré práve vyšli a môžte si ich zakúpiť.

Vramci roku svätého Martina bola aj v našej farnosti vystavená relivkia svätého Martina.

Prvá sobota po Novom roku patrila posedeniu pri novoročnej kapustnici na fare v Letanovciach.

K sláveniu slávnosti Zjavenia Pána už neodmysliteľne parí aj svätenie "Trojkráľovej vody". Nebolo tomu inak ani tento rok.