Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Máme tu sviatok Všetkých svätých... Čas, kedy s láskou spomíname na naších zosnulých a uctíme si ich pamiatku horiacou sviečkou na hrobe.

Je to čas modlitby a rozjímania, no pre našu farnosť aj čas odpustu, keďže náš farský kostol je zasvätený práve Všetkým svätým. V predvečer tejto slávnosti sa vo farskom kostole konala adorácia - najprv tichá a potom za doprovodu nášho speváckeho zboru, ktorý nám tak skrášlil tento čas svojím spevom.


Fotogaléria
slavnos vsetkych svaetych 20171101 1607136316Slávnosť Všetkých svätých