Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Všetkým Vám želáme a vyprosujeme požehnaný Nový rok.

Vaši kňazi Marián a Štefan