Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Všetkým Vám želáme a vyprosujeme požehnaný Nový rok.

Vaši kňazi Marián a Štefan

Každé Vianoce sa naše deti z eRka vydajú do našej farnosti, aby nám zvestovali Dobrú novinu.

Na prvý sviatok vianočný sa už tradične konal koncert nášho speváckeho zboru z Letanoviec.

Všetkým vám želáme a vyprosujeme požehnané, pokojné a radostné vianočné sviatky, aby vás naplnila radosť zo skutočnosti, že sa nebo sklonilo k zemi a dotklo sa človeka.

Vaši kňazi Marián a Štefan

Drahí veriaci, dnes svätá omša o 18:00 v Letanovciach z dôvodu pohrebu nebude. Zajtra bude aj o 13:00 pohrebná svätá omša.

Prvá decembrová nedeľa patrí k začiatku adventu. Na sväatých omšiach sa požehnávajú adventné vence.

Zajtra (22.11.) nebude svätá omša ráno v škole, ale kvoli monitoringu sa prekladá na večer o 18.00.

Máme tu sviatok Všetkých svätých... Čas, kedy s láskou spomíname na naších zosnulých a uctíme si ich pamiatku horiacou sviečkou na hrobe.