Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Milovaní bratia a sestry,
všetkým Vám zo srdca želáme a vyprosujeme požehnané veľkonočné sviatky, aby Vás i Vaše rodiny Zmŕtvychvstalý Kristus naplnil pokojom, radosťou a láskou.

Vaši kňazi, Marián a Štefan