Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Materiály pre deti k prvému svätému prijímaniu.

Drahí veriaci, na základe vyhlásenia úradu verejného zdravotníctva, sa počnúc dnešným dňom až do 23. marca nebudú konať bohoslužby. V tomto prípade nedeľná omša nezaväzuje vo svedomí. O ďalšom priebehu Vás budeme informovať.

Ako už iste viete, v utorok (21.01.2020) bola za nášho pána farára slúžená svätá omša. V týchto dňoch totiž náš pán farár oslavuje okrúhle výročie narodenia.

V nedeľu 5. januára 2020 sa vo farskom kostole v Letanovciach konal vianočný koncert chrámového zboru z Podolínca.

Na prvý siatok vianočný sa vo farskom kostole odohralo predstavenie eRkárov a detí v sprievode spevov nášho speváckeho zboru z Letanoviec.

Na druhý siatok vianočný po našej farnosti chodievajú "Stahove", ktorí prinášajú do naších domovov koledu o narodení Ježiška. Tohtoročná koleda vyzerala takto...

V utorok 3.12.2019 sa po viac ako 4 rokoch podarilo čiastočne dokončiť komunitné a pastoračné centrum Lačho Pastiris na Strelníkoch.

Na Veľkonočnú nedeľu sa v našom farskom kostole konal koncert Maroša Banga s názvom Volám ťa, láska.