Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Ako už iste viete, v utorok (21.01.2020) bola za nášho pána farára slúžená svätá omša. V týchto dňoch totiž náš pán farár oslavuje okrúhle výročie narodenia.

V nedeľu 5. januára 2020 sa vo farskom kostole v Letanovciach konal vianočný koncert chrámového zboru z Podolínca.

Na prvý siatok vianočný sa vo farskom kostole odohralo predstavenie eRkárov a detí v sprievode spevov nášho speváckeho zboru z Letanoviec.

Na druhý siatok vianočný po našej farnosti chodievajú "Stahove", ktorí prinášajú do naších domovov koledu o narodení Ježiška. Tohtoročná koleda vyzerala takto...

V utorok 3.12.2019 sa po viac ako 4 rokoch podarilo čiastočne dokončiť komunitné a pastoračné centrum Lačho Pastiris na Strelníkoch.

Na Veľkonočnú nedeľu sa v našom farskom kostole konal koncert Maroša Banga s názvom Volám ťa, láska.

Milí veriaci, všetkým vám želáme a vyprosujeme milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, aby ste boli plní dôvery v zmŕtvychvstalého krista, nášho pána, ktorý je ten istý, včera, dnes a naveky. Verme jeho nesmiernej láske a moci a odovzdajme mu svoje životy.

Vaši kňazi Marián a Štefan

Obecný úrad v spolupráci s farským úradom Letanovce Vás srdečne pozývajú na slávnostný Veľkonočný koncert Maroša Banga s názvom Volám ťa, láska.