Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Materiály pre deti k prvému svätému prijímaniu.

Otázky na prvé sväté prijímanie
Spytovanie svedomia