Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Milí naši veriaci,
      prajeme Vám a povzbudzujeme Vás k tomu, aby ste tieto najväčšie sviatky prežívali v pokoji a v dôvere v Boha, napriek ťažkostiam a prekážkam, ktorým v súčasnosti musíme čeliť.

O to viac využite tento čas vo svojich rodinách na spoločnú modlitbu, či slávenie domácej liturgie. Nech je tento čas Veľkej noci požehnaným časom pre všetkých nás. To vám zo srdca prajeme my, Vaši kňazi. Myslíme na Vás všetkých pri sv. omšiach a modlitbách.

farár Marián a kaplán Štefan