Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Kňazi vo farnosti


Ján Čumita
Ján Čumita
1880 - 1880
Karol Háber
Karol Háber
1879 - 1880
Ján Beerwaldský
Ján Beerwaldský
1872 - 1873
Jozef Murdžák
Jozef Murdžák
1872 - 1873
Karol Klug
Karol Klug
1871 - 1871
Ján Brezňák
Ján Brezňák
1868 - 1870
Ján Hlebík
Ján Hlebík
1868 - 1868
Pavol Janič
Pavol Janič
1862 - 1866
Andrej Pitoňák
Andrej Pitoňák
1860 - 1879