Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Kňazi vo farnosti


Martin Kheberich
Martin Kheberich
1892 - 1893
Albert Tešler
Albert Tešler
1890 - 1892
Fridrich Rolný
Fridrich Rolný
1886 - 1890
Rudolf Wagner
Rudolf Wagner
1885 - 1885
Ján Kubík
Ján Kubík
1884 - 1884
Ladislav Grus
Ladislav Grus
1883 - 1883
Štefan Janovčík
Štefan Janovčík
1882 - 1882
Ján Čumita
Ján Čumita
1882 - 1882
Alojz Kubányi
Alojz Kubányi
1880 - 1892