Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Kňazi vo farnosti


Štefan Vojtaššák
Štefan Vojtaššák
1947 - 1951
Jozef Sárený
Jozef Sárený
1946 - 1947
Martin Mikulec
Martin Mikulec
1943 - 1946
Martin Števček
Martin Števček
1936 - 1943
Ladislav Malatinský
Ladislav Malatinský
1929 - 1930
Eduard Gazdík
Eduard Gazdík
1926 - 1947
Ján Rusiňák
Ján Rusiňák
1925 - 1926
Jozef Kubičár
Jozef Kubičár
1919 - 1919
Jozef Slanicay
Jozef Slanicay
1912 - 1913