Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Keďže tento rok kvôli pandémii nebolo možné zorganizovať tradičný vianočný koncert nášho speváckeho zboru z Letanoviec, pripomeňte si predošlé koncerty krátkym zostrihom.

Všetkým Vám, drahí naši veriaci, želáme, aby Vás počas týchto sviatkov naplnila Božia milosť. Nech pri Betlehemskom dieťati nájdete opravdivú radosť, pokoj srdca a tiež Vám prajeme a vyprosujeme veľa zdravia.

Vaši kňazi Marián a Štefan

 

Od dnešnej nedele (17.05.2020) máme vo farskom kostole novú relikviu sv. pápeža Jána Pavla II., ktorú si celý budúci týždeň budete môcť uctiť.

Keďže karanténne opatrenia sa zmierňujú a dovoľujú konať verejné sväté omše, aj v našej farnosti sa slávenie svätých omší postupne bude obnovovať. Samozrejme za splnenia hygienických nariadení.

V nedeľu 25. augusta 2019 sa na Kláštorisku v Slovenskom raji konal každoročný Deň Slovenských hôr. Pripomeňte si tento deň krátkym videom.

Milí naši veriaci,
      prajeme Vám a povzbudzujeme Vás k tomu, aby ste tieto najväčšie sviatky prežívali v pokoji a v dôvere v Boha, napriek ťažkostiam a prekážkam, ktorým v súčasnosti musíme čeliť.

Tu si môžete stiahnuť niekoľko pomôcok k prežívaniu Veľkej noci v rodine.

Máme pre Vás niekoľko tipov na aktivity s deťmi počas karantény.