Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Materiály pre deti k prvému svätému prijímaniu.

Otázky na prvé sväté prijímanie
Spytovanie svedomia