Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

     Čím viac som sa dnes snažil, nájsť myšlienky, ktorými by som Vás na začiatku pôstu povzbudil, tým mi to akosi horšie išlo. Ľudia si dnes dávajú rôzne predsavzatia na pôst: „Budem sa viac modliť.

Nevypijem ani kvapku. Nebudem jesť mäso celý pôst. Obmedzím fajčenie. Nič neukradnem. Budem menej pozerať TV. Budem menej času tráviť na facebooku. Budem viac čítať Sv. písmo. ....“ Ako je to vlastne s tými predsavzatiami? Aké si mám dať? Mám si ho vôbec dať? A načo je to dobré? Ako vytrvať v dobrom predsavzatí celých 40 dní? ...

     1) Zmysel pôstu – Vieme dobre, že Ježiš hľadel na zmysel pôstu. Jeho nezaujímali vonkajšie skutky. Zaujímali ho natoľko, nakoľko dokázali pomôcť vnútru človeka, aby sa očistilo a aby patril človek Bohu celým srdcom. „Srdcia si roztrhnite, nie šaty.“ , vyzýva starozákonný prorok Joel. Aký je vlastne zmysel pôstu? Na túto otázku si odpovedzme najskôr. Pôst nás očisťuje, posilňuje a posväcuje. Čo to znamená, že nás očisťuje? Pôst nám pomáha, uvedomiť si svoju hriešnosť a zbavovať sa tých zlých vecí, čo sa na nás nalepili. Môžu to byť rôzne zlozvyky, návyky, niekedy možno aj veľmi hriešne a skutočne zlé. Takže sú to vlastne neresti, ktoré sa hlboko zakorenili v našom srdci. V prvom rade ide o to, očistiť svoje srdce od týchto nerestí, zlých žiadostí. Niekto možno padol do osídiel alkoholu. Iný si možno zvykol každý večer sedieť za PC a četovať dlho do noci, namiesto toho, aby sa venoval svojím blízkym, niekto má možno zakorenenú zlú záľubu v nečistote: v TV alebo na internete, iný si zvykol chodiť do krčmy každý večer a sedieť tam dlho do noci. Ďalšia musí mať každý večer svoj seriál a bez neho by ani neprežila večer. Ďalšia je tak závislá na poriadku, že je z toho každý deň doma peklo. Čo je zlé v našom živote? Čo je zlé v mojom živote? Čo mi bráni žiť slobodne? Čo ma zotročuje? Čo mi prekáža v láske k Bohu a ľuďom? Zmyslom pôstu je očistiť sa od toho. Samozrejme, že pôst ma aj posilňuje. Keď sa zriekam prekonávam prekážky, no v prvom rade, pôstom vlastne premáham sám seba, svoje sebecké „JA“. Čím viac sa dokážem zriekať, obetovať, prekonať sám seba, tým som silnejší a slobodnejší. Napokon pôst nás posväcuje. Opravdivým pôstom sa nielen zriekam niečoho, ale zriekam sa pre Niekoho. A teda sa nielen stávam slobodným od niečoho, ale aj slobodným pre Niekoho. Pôst mi pomáha stávať sa slobodným Božím dieťaťom, pôstom sa približujem k Bohu a tým sa posväcujem. Pôstom vlastne rastiem v láske k Bohu a ľuďom. A vtom spočíva dokonalosť.

     2) Konkrétne predsavzatia – A teraz poďme ku konkrétnym predsavzatiam. Ponajprv nie je dobré dávať si veľa predsavzatí. Najlepšie je, dať si jedno, ale poriadne, také ktorým trafím klinec po hlavičke. Treba sa dobre poznať, vedieť kde sú moje slabé miesta, kde som skĺzol a zamerať sa práve na to miesto. Na to jedno. A tam vložiť svoje sily. Naň zamerať aj svoje modlitby. Ak si dáme veľa predsavzatí, ľahko sa nám môže stať, že o týždeň si ich už ani nebudeme pamätať, nieto ešte ich plniť. Na druhej strane sa moc nešetrime: dajme si poriadne predsavzatie – také, ktoré nám ozaj pomôže; také, čo nás bude aj bolieť. Hlavne nech to bolí našu pýchu a naše ego. Čo z toho, ak si niekto povie, že obmedzí fajčenie a pritom má oveľa vážnejšie problémy a je ponorený v oveľa horších veciach, ktoré sú ozaj prekážkou vo vzťahu k Bohu i ľuďom a bránia slobodne žiť? Musí to bolieť. Ak to nebolí, je to nanič. „Čo nič nestojí, za nič nestojí.“ Potom by naše predsavzatie malo byť konkrétne. Čo to znamená? Čo z toho, ak si poviem: „Budem sa viac modliť cez pôst.“ Alebo: „Budem milší.“ Alebo: „Nebudem už piť.“ To je nanič takéto všeobecné formuly. Treba si povedať presne, kedy a ako to budem robiť. Potrebuješ sa viac modliť? Kedy a ako to budeš robiť? Napríklad: „Večer o deviatej sa každý deň pomodlím ruženec.“ To už je predsavzatie. Alebo: „Každý deň o 15:00 sa pomodlím Korunku a prečítam si kapitolu zo Sv. písma.“ Potrebuješ byť milší k ľuďom? Rozmýšľaj: Ku komu mám byť milší? Ako to urobím? Predsavzatie: „Budem sa modliť za toho a toho človeka pri večernej modlitbe. Keď sa bude dať, ponúknem mu malú službu.“

   Všetkých nás povzbudzujem k plnohodnotnému prežívaniu tohto milostivého času. Pôst nie je naším darom Bohu, ale Božím darom nám. Nenamýšľajme si, ako veľa ideme obetovať Bohu, čoho všetkého sa ideme zrieknuť. To Boh ide dávať nám. Má pripravené množstvo milostí. „Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy.“ Všetkým nám ho želám a vyprosujem.

                                                                                              kaplán Marián