Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Farnosť Letanovce sa nachádza na Spiši v srdci Slovenského raja. Do farnosti patria aj dve filiálky - Arnutovce a Spišské Tomášovce. Nachádzajú sa tu tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých v Letanovciach, kostol svätej Heleny v Arnutovciach a kostol svätého Michala archanjela v Spišských Tomášovciach. 

Svätá spoveď

Pól hodiny pred svätou omšou.

Udalosti

Pia
22
Letanovce: Od 18:30 do 23:00
Duchovná obnova pred birmovkou
Sob
23
Tomášovce: O 18:00
Stretnutie lektorov (v MŠ)
Ned
24
Celá farnosť: Na sv. omši
Zbierka na dobročinné diela sv. Otca