Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Farnosť Letanovce sa nachádza na Spiši v srdci Slovenského raja. Do farnosti patria aj dve filiálky - Arnutovce a Spišské Tomášovce. Nachádzajú sa tu tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých v Letanovciach, kostol svätej Heleny v Arnutovciach a kostol svätého Michala archanjela v Spišských Tomášovciach. 

Svätá spoveď

Str
25
Arnutovce
od 15:30 do svätej omše
Sob
28
Letanovce
od 09:30 do 11:30
Pia
27
Spoveď chorých
od 08:00 do 12:00
Pól hodiny pred svätou omšou.

Udalosti

Pia
27
Letanovce: Od 19:30 do 23:00
Duchovná obnova pred birmovkou
Sob
28
Stredná Európa: O 03:00
Posun času na zimný čas (-1 hodina)