Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Pohľad na seba, na Boha a na iných

Úvod –   Modlitba k Duchu Svätému

-          Evanjeliový text - Lk 18, 9 – 14

Exegéza: V prvom rade, komu hovorí Ježiš tento príbeh – možno aj skutočný. Lebo, myslím, že mnohí, hlavne farizeji sa v ňom našli. Hovorí ho „tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a ostatnými pohŕdali.“ Nepatríme k tým, čo si myslia, že sú spravodliví, dorbrí, ... lebo sa modlíme, chodíme do kostola. Dnes sme dokonca na obnove. Ja ju dokonca vediem. To som svätý nie? Čo tam takí, čo ani do kostola nechodia, nemodlia sa skoro vôbec,... Ak je vo mne trochu takéhoto zmýšľania – namýšľania a pohŕdania, aj mne Ježiš hovorí tento príbeh. A v skutočnosti, v každom z nás je aspoň trochu takéhoto zmýšľania. Lebo keby nie, už by sme boli svätí, už by sme celkom patrili Bohu. Ale či to môžme povedať o sebe, že sme už svätí, že celkom patríme Bohu? A tak vidíme, že v každom z nás sa ukrýva kus farizeja a pokrytca. A je to príbeh zo života, plný životnej pravdy. Ježišov príbeh má priviesť pyšných ľudí k pokore. Pokora je pravda. Žiť v pokore znamená žiť v pravde. V pravda vo vzťahu k Bohu, pravde vo vzťahu k iným i pravde vo vzťahu k sebe samému. O tom budeme hovoriť na sv. omši. Teraz vám chcem podať skôr taký pohľad psychológie na pravdivý obraz o sebe.

Psychologický pohľad:

johari

1. Veřejná oblast obsahuje především ty způsoby chování a motivaci, která je známá nám i ostatním.

2. Slepá oblast vyjadřuje to, že já o některých svých vlastnostech nevím, jsou však viditelné z pohledu druhých.

3. Skrytá oblast vyjadřuje to, že já o něčem vím, ale před ostatními se to snažím z různých příčin skrývat (moje intimní záležitosti).

4. Neznámá oblast vyjadřuje to, že jisté skutečnosti nejsou známe mě ani ostatním lidem.

Jednotlivá okna nejsou stejná ani pravidelná, ale mění se v průběhu života pod vlivem sociálního učení (zkušeností).

1. Veřejná oblast obsahuje především ty způsoby chování a motivaci, která je známá nám i ostatním.Veřejná oblast zahrnuje veřejně prezentované názory, postoje, motivy a vyjadřované city. Tyto vlastností má osobnost obvykle pod kontrolou (autocenzura), nebo na jejich kontrole netrvá a projevuje je zcela spontánně. Čím je toto okno větší, tím jsou ostatní menší. Rozšíření veřejné oblasti brání nízké sebevědomí, společenské konvence a strach z neznámého.

2. Slepá oblast vyjadřuje to, že já o některých svých vlastnostech nevím, jsou však viditelné z pohledu druhých.

Naše vědomé JÁ nemá celou psychiku pod kontrolou tak, jak se mu to na první pohled může zdát. Svým jednáním vnáší osobnost do situací každého života i nevědomou komponentu svojí psychiky, kterou ostatní bez problému registrují. Tak může dojít k paradoxní situaci, že druzí vědí o nás něco, co my sami nevíme. Poznání této vlastnosti pomocí sebereflexe není v našich silách, protože je možné jen za pomoci jiných osob. Zmenšení této oblasti je možné zejména pozorováním reakcí jiných osob na naše chování a jejich reálným hodnocením nebo vyžádáním zpětné vazby od těchto lidí.

3. Skrytá oblast vyjadřuje to, že já o něčem vím, ale před ostatními se to snažím z různých příčin skrývat (moje intimní záležitosti). Tady jsou vlastnosti, jejichž prozrazení by nás ohrožovalo, ponižovalo nebo nějak jinak škodilo. Jsou to různé skryté postoje, nepřípustné motivy, utajované vzpomínky. Zde se uplatňuje velká autocenzura a volní sebekontrola je velmi intenzivní. I přesto se občas tyto vlastnosti náznakově objevují v podobě nekontrolovaných neverbálních projevů, přeřeknutí apod., takže okolí je postupně zaznamenává.

4. Neznámá oblast vyjadřuje to, že jisté skutečnosti nejsou známe mě ani ostatním lidem. Tato oblast obsahuje podvědomí i chování, které poznávám až když se do dané situace dostanu. Neznámá oblast představuje tak hluboko ukryté vlastnosti, které se neprojevují ani v jednání ani v našem vědomi. Některé psychické vlastnosti se totiž projeví jen v určitých speciálních situacích (např. při ohrožení života), které jsme dosud nezažili.

Otázky na zamyslenie:

Aký mám obraz o sebe? Je pravdivý? Aké je moje sebavedomie? Nepohŕdam sám sebou? Prijímam sa taký, aký som a som vďačný Bohu za to, aký som? Namýšľam si azda o sebe, že som dobrý, lepší než ostatní? Pohŕdam niektorými ľuďmi? Ktorými a prečo? Usilujem sa hľadať pravdu? Zhoduje sa to, čo si o sebe myslím s tým, čo si myslia iní? Viem, ako ma vidia iní? Poznám dobré svoje klady a zápory? Robím si každý deň úprimné a hlboké spytovanie svedomia? Viem, ako ma vidí Boh? Čo všetko skrývam pred inými? Začo sa hanbím? Odovzdal som tieto veci: zlé, skryté, za ktoré sa hanbím, úprimne Bohu? Nie je niečo, s čím sa stále sám trápim a nie je to vysporiadané? ...

Ježišu tichý a pokorný srdcom,...