Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

00:00
00:00


MP3 na stiahnutie

Tichá noc (Soprán)
Tichá noc (Alt)
Tichá noc (Tenor)
Tichá noc (Bass)