Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
00:00
00:00


MP3 na stiahnutie

Boh nám z lásky (Soprán)
Boh nám z lásky (Alt)
Boh nám z lásky (Tenor)
Boh nám z lásky (Bass)