Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce

Tešíme sa, že už maľujeme. Boli sme milo prekvapení a potešení tým, koľkí miestni Rómovia na Strelníku prišli pomôcť pri umývaní miestností v centre ako aj upratovaní okolia.

  • Čistenie a maľovanie Lačho Pastiris
  • Autor : Marián Sivoň
  • Čistenie a maľovanie Lačho Pastiris
  • Autor : Marián Sivoň
  • Čistenie a maľovanie Lačho Pastiris
  • Autor : Marián Sivoň
  • Čistenie a maľovanie Lačho Pastiris
  • Autor : Marián Sivoň

Podporili nás

ksk logorenovabisNadacia EPH logo