Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


4. pôstna nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
20.03.
Klaudia, muč.
féria
18:00
✞ Jozef Olejník
17:00
Za zosnulých z rodiny Gerčákovej
18:00
✞ Eva Biacovská
Utorok
21.03.
Serapion
féria
18:00
✞ Jozef (2 roky od úmrtia) a Irena
17:00
✞ František Vernarský
Streda
22.03.
Oktavián, biskup
féria
07:00
✞ Justína a Jozef
18:00
✞ Ondrej Roxer
(1. výročie)
Štvrtok
23.03.
Turibius de Mongrovejo, biskup
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Ján, Mária, Klára, Jaroslav a Darina
17:00
✞ Anna a Juraj Bango, Ondrej a Gejza Bango, Gejza Pecha
Piatok
24.03.
Katarína Švédska
féria
17:30
✞ Justína Marušinská
(1. výročie)
17:30
Za rodinu Česlovú
Sobota
25.03.
Zvestovanie Pána
slávnosť
07:00
✞ Matej, Helena, František a Anna
07:00
✞ Mária a Jozef Kačmárik
08:00
Na úmysel kňaza
Nedeľa
26.03.
Ludger, biskup
5. pôstna nedeľa
08:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Hrubiznovú a Lesňákovú

10:30
✞ Ján, Mária, Mária a Ján
Priamy prenos
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Gustáv, Alžbeta a Tomáš
09:15
✞ Ladislav Dziviak
(1. výročie)
 • ADORÁCIE budú tento týždeň nasledovne: V Letanovciach a v Spišských Tomášovciach vo štvrtok hodinu po sv. omši a v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
  V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas a to tak, že o 02:00 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03:00 hodinu letného času.
  POBOŽNOSTI KRÍŽOVEJ CESTY budú nasledovne:
   v Letanovciach a v Spišských Tomášovciach v piatok o 17:00 a v nedeľu v Letanovciach o 14:00 a v Spišských Tomášovciach o 13:30
   v Arnutovciach v stredu o 17:30 a v nedeľu o 17:00 po dedine
  Tento týždeň sa v piatok budú modliť členovia ružencového spoločenstva a v nedeľu eRkári (deti a mládež) za ochranu života.
  Na budúcu nedeľu sa zahaľujú kríže, ktoré budú zahalené až do obradov Veľkého piatku.
  STRETNUTIE OHĽADOM PÚTE DO SV. ZEME: Na budúcu nedeľu po krížovej ceste v Letanovciach bude stretnutie ohľadom púte do sv. Zeme.
  Počas pôstu je farský kostol otvorený každý deň od 19:00 do 20:00 na osobnú adoráciu a modlitbu.
  BIBLICKÉ STRETNUTIE bude v sobotu o 18:00 na fare v Letanovciach.
  ZVONČEK z nedele 12.3.:
   Letanovce: 368,99 €
   Spišské Tomášovce: 150,- €
   Arnutovce: 64,60 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z výročnej sv. omše ✞ Márie Lesňákovej obetovala rodina na kostol 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru 100,- €
    Vzadu v stolíku bolo na faru vyzberaných 150,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    ČERNÁ, SARŇAK, ŠEFČÍK, FÁBRY, KRAMÁR, RUSNÁK, KACVINSKÝ, MARKO
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    ANNA BAJTOŠOVÁ, VLADIMÍR HOJNOŠ, MILAN ŠTEFKO, JOZEF BARTOŠ, KATARÍNA PECHOVÁ z ulice Smrekovej 379
   ARNUTOVCE:
    LENKA ROXEROVÁ a KATARÍNA ZAVADOVÁ

 • Liturgické oznamy (12.03.2023)
  Liturgické oznamy (05.03.2023)
  Liturgické oznamy (26.02.2023)
  Liturgické oznamy (19.02.2023)