Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


1. pôstna nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
27.02.
Gabriel Possenti, reh.
féria
07:00
✞ Mons. Štefan Sečka a ✞kňaz Štefan Javorský
18:00
✞ Mária, Anton, Štefánia a rodičia
Utorok
28.02.
Roman, opát
féria
18:00
✞ Katarína Neupauerová
(1. výročie)
17:00
Za zdravie a Bp pre Zuzanu Hricovú
Streda
01.03.
Albín, biskup
féria
08:00
Za Mareka a za rodinu Jakubjakovú a Batunovú
V škole
18:00
✞ Ján, Helena, František a rodičia
Štvrtok
02.03.
Anežka Česká, reh.
féria
18:00
✞ Matej, Kristína, Anna a Magdaléna
17:00
✞ František
(nedožitých 100 rokov)
Piatok
03.03.
Kunigunda
féria
17:30
✞ kňaz Jozef Cehuľa Pastorello
(125 rokov od narodenia)
17:30
✞ Magdaléna Hančáková
17:00
Za zdravie pre Katarínu
Sobota
04.03.
Kazimír
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Ján, Anna, František, Jozef, Emil a Michal
07:30
Na úmysel kaňaza
Nedeľa
05.03.
Teofil, biskup
2. pôstna nedeľa
08:00
✞ Mária a Štefan Antolík, Mária a Štefan Dávid

10:30
Za Boží ľud
Priamy prenos
08:00
✞ Milan, Jozef, Jozef, Jozef, Anna a Ján

10:30
✞ Jaroslav Kolcún a rodičia
09:15
Za zosnulých z rodiny Čatlošovej a Eduarda
 • ADORÁCIE budú tento týždeň prvopiatkové.
  Tento týždeň sú JARNÉ KÁNTROVÉ DNI v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
  V stredu bude vo farskom kostole v Letanovciach KAJÚCNA POBOŽNOSŤ o 18:00.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA v provpiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:
   Letanovce:
    každý deň od 19:00 do 20:00
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše
    v piatok od 15:00 do sv. omše
   Spišské Tomášovce:
    v utorok od 15:30 do sv. omše
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše
   Arnutovce:
    v stredu od 17:00 do sv. omše
   Ku chorým pôjdeme ako zvyčajne v piatok dopoludnia.
  POBOŽNOSTI KRÍŽOVEJ CESTY budú nasledovne: v Letanovciach a v Spišských Tomášovciach v piatok o 17:00 a v nedeľu o 14:00, v Arnutovciach v stredu o 17:30 a v nedeľu o 15:00. Tento týždeň sa v piatok budú modliť deti a mládež a v nedeľu manželia.
  Na budúcu nedeľu po krížovej ceste pôjdeme požehnať obnovený kríž, ktorý sa nachádza v dedine oproti pošte.
  Počas pôstu bude farský kostol otvorený každý deň od 19:00 do 20:00 na osobnú adoráciu a modlitbu.
  LETANOVCE: v piatok je sv. omša obetovaná za +kňaza Jozefa Cehuľu Pastorella. Klub kresťanských seniorov v Letanovciach v spolupráci s farnosťou Vás pozýva na modlitbu sv. ruženca pri jeho hrobe o 16:15 hod. a potom na film zo slávnosti 100 rodenej narodenia Jozefa Cehuľu Pastorella, ktorá sa konala 3.3.1998, keď tu boli prítomní aj biskupi František Tondra a Eduard Kojnok. Film sa bude premietať v piatok po sv. omši v pastoračnom centre na fare.
  Fatimská pobožnosť bude v sobotu v Letanovciach o 6:00 a v Spišských Tomášovciach o 6:45.
  BIBLICKÉ STRETNUTIE bude v sobotu o 18:00 v kostole v Spišských Tomášovciach.
  ZVONČEK z nedele 19.2.:
   Letanovce: 275,08 €
   Spišské Tomášovce: 230,- €
   Arnutovce: 75,44 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru 150,- € a na kostol 20,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 100,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
   Pán Boh zaplať!
  Dnešnú nedeľu bude ZBIERKA NA CHARITU.
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    BRILLOVÁ, HRICKO, ŠUBA, OLEJNÍK, UHRÍN, TROJAN, ŠEFČÍK, KACVINSKÝ
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
   ARNUTOVCE:
    MIRIAM MEDERYOVÁ a KATARÍNA ADLEROVÁ

 • Liturgické oznamy (19.03.2023)
  Liturgické oznamy (12.03.2023)
  Liturgické oznamy (05.03.2023)
  Liturgické oznamy (19.02.2023)