Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


7. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
20.02.
Eleuter, biskup
féria
07:00
✞ Marián a Kamil Škabla, Ján Martinko
18:00
✞ Janka Hrubiznová, Jozef Meleg, Ondrej a Mária
Utorok
21.02.
Peter Damiani, biskup, uč.C.
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Jozef Melikant a rodičia
17:00
Poďakovanie za 75 rokov Emílie Frankovičovej
Streda
22.02.
Katedra sv.Petra
popolcová streda
07:00
Na úmysel kňaza

18:00
✞ Emília Vytykačová
08:00
✞ Peter Holečko

17:00
Poďakovanie za 60 rokov Ľubice Dobalovej
18:30
✞ Anna, Martin a Jozef Valigura
Štvrtok
23.02.
Polykarp, biskup a muč.
spomienka
18:00
Za zosnulých z rodiny Longovej
17:00
✞ Katarína, Terézia a Mikuláš
Piatok
24.02.
Modest, biskup
féria
17:30
Za zosnulých z rodiny Bajtošovej a Valigurovej
17:30
✞ Vladimír Bartoš
Sobota
25.02.
Valburga
féria
07:00
✞ Emília a Anton Bolf
Nedeľa
26.02.
Viktor, pust.
1. pôstna nedeľa
08:00
✞ Peter, Ján, Anna, Ján a Martin

10:30
✞ Anna a Ján Neupauer
Priamy prenos
08:00
✞ Marta Cvengrošová
(2 roky od úmrtia)

10:30
Za Boží ľud
09:15
Poďakovanie za 50 rokov Michaely
 • ADORÁCIE budú tento týždeň v Letanovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:30, v Spišských Tomášovciach hodinu po sv. omši a v Arnutovciach tento týždeň adorácia nebude. Okrem toho budú dnešnú nedeľu popoludní otvorené kostoly: veriaci, ktorý dnešnú nedeľu navštívi Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Kostoly budú otvorené od 14:00 do 20:00.
  Na Popolcovú stredu je deň prísneho pôstu a pokánia v celej Cirkvi, kedy sa zdržiavame mäsitého pokrmu a môžeme sa najesť tri razy, z toho raz dosýta.
  POBOŽNOSTI KRÍŽOVEJ CESTY budú bývať nasledovne:
   v Letanovciach a v Spišských Tomášovciach v piatky o 17:00 a v nedele o 14:00
   v Arnutovciach v stredy o 17:30 a v nedele o 15:00
  Tento týždeň sa v piatok budú modliť členovia ružencového spoločenstva a v nedeľu kňazi.
  Počas pôstu bude farský kostol otvorený každý deň od 19:00 do 20:30 na osobnú adoráciu a modlitbu.
  BIBLICKÉ STRETNUTIE bude v sobotu o 18:00 na fare v Letanovciach.
  PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME: ešte je voľných posledných 5 miest.
  Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.
  Výsledky volieb do FPR nájdete na nástenkách ako aj na farskej internetovej stránke. Najbližšie stretnutie novej FPR bude v piatok o 18:30 hod. na fare v Letanovciach.
  ZVONČEK z nedele 12.2.:
   Letanovce: 256,90 €
   Spišské Tomášovce: 230,- €
   Arnutovce: 97,67 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z pohrebu ✞ Jozefa Bartoša obetovala rodina na kostol 200,- € a za zvonenie 20,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- € a na faru v Spišských Tomášovciach 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru 30,- €
   Arnutovce:
    Z krstu rodina Zavadová obetovala na kostol 50,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na budúcu nedeľu bude ZBIERKA NA CHARITU.
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    PETRÁS, KACVINSKÝ, MARKO, URBAN, BALEJA, KUBIČÁR, MLYNÁR, TOPORCER
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    FRANTIŠEK PETRÍK, IVAN VALENČÍK, MIROSLAV HUDÁK, ZUZANA NEBUSOVÁ, STANISLAV KROŠČEN z ulice Smrekovej 378
   ARNUTOVCE:
    FRANTIŠKA SUROVCOVÁ a ANNA ČURILLOVÁ

 • Liturgické oznamy (19.03.2023)
  Liturgické oznamy (12.03.2023)
  Liturgické oznamy (05.03.2023)
  Liturgické oznamy (26.02.2023)