Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


2. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
16.01.
Marcel I., pápež
féria
07:00
Za rodinu Jána Dulíka
18:00
Za rokov Pagáčovú a za deti s rodinami
Utorok
17.01.
Anton, opát
spomienka
18:00
✞ Ľudmila a Jozef Nemčík
17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla Zavadského
Streda
18.01.
Priska, muč.
féria
10:00
Za Boží ľud
18:00
✞ Emil Hrubizna
(5 rokov od úmrtia)
Štvrtok
19.01.
Márius a spol., muč.
féria
18:00
✞ Martin Longa
(1. výročie)
17:00
✞ Magdaléna Hančáková
Piatok
20.01.
Fabián
ľubovoľná spomienka
17:00
✞ Jozef Melikant
(1. výročie)
17:00
✞ Peter Holečko
Sobota
21.01.
Agnesa, panna a muč.
spomienka
07:00
✞ Anna Bendíková
(nedožitých 100 rokov)
Nedeľa
22.01.
Vincent, diakon a muč.
3. nedeľa v cezročnom období
08:00
Poďakovanie za 80 rokov Márie Urbanovej

10:30
Poďakovanie za 80 rokov Agnesy
Priamy prenos
08:00
✞ Emil a Emília

10:30
✞ Jozef Skokan
(1. výročie)
09:15
Poďakovanie za 70 rokov Eleny
 • ADORÁCIE budú v Letanovciach a v Spišských Tomášovciach vo štvrtok hodinu po sv. omšiach a v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
  BIBLICKÉ STRETNUTIE bude v sobotu o 18:00 v kostole v Spišských Tomášovciach.
  POŽEHNANIE NOVOSTAVIEB: Domy budeme požehnávať dnešnú nedeľu (15.1.) popoludní od 14:00 hod.
  TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV: Od 18. do 25.1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, preto sa pri sv. omšiach budeme modliť na tento úmysel. Možno získať aj úplné odpustky a to tak, že sa zúčastníme bohoslužieb počas tohto týždňa ako aj na jeho zakončení dňa 25.1.
  FPR: V piatok po sv. omši o 18:00 bude stretnutie členov Farskej pastoračnej rady na fare v Letanovciach.
  2%: Aj tento rok je možné prispieť 2% z dane napríklad aj na naše občianske združenie DOBRÝ PASTIER: LAČHO PASTIRIS. Tlačivá k tomu nájdete vzadu na stolíku alebo v sakristii kostola. Ďakujeme za vašu pomoc a ochotu.
  ZVONČEK zo 6.1.:
   Letanovce: 255,87 €
   Spišské Tomášovce: 180,- €
   Arnutovce: 54,95 €
   Pán Boh zaplať!
  ZVONČEK z nedele 8.1.:
   Letanovce: 297,51 €
   Spišské Tomášovce: 205,- €
   Arnutovce: 81,07 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Betlehemci obetovali na kostol 80,- €
    Traja králi obetovali 100,- €
    Bohuznámi obetoval na kostol 400,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 100,- €
    Z deviatnika Vyšný koniec obetovali na kostol 110,- €
   Spišské Tomášovce:
    Počas sviatkov sa na faru vyzbieralo 742,10 €
    Bohuznámi obetovali na faru 2 x 100,- €
   Arnutovce:
    Betlehemci obetovali na kostol 40,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    ŠEFČÍK, BARABASOVÁ, MORIHLATKO, TOPORCER, ŠKABLOVÁ, PODOLINSKÝ, ŠOLTIS, DUĽA
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    MICHAL BARTOŠ, MILAN PAĽUCH, SLAVOMÍRA GANOVSKÁ, CYRIL MELEGA, RUDOLF PECHA zo Smrekovej 373
   ARNUTOVCE:
    EVA FILKOROVÁ a EVA BALDOVSKÁ

 • Liturgické oznamy (05.02.2023)
  Liturgické oznamy (29.01.2023)
  Liturgické oznamy (22.01.2023)
  Liturgické oznamy (08.01.2023)