Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


slávnosť, prikázaný sviatok

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
02.01.
Bazil Veľký
spomienka
07:00
✞ Janka a Michal Dulík
18:00
✞ Anna, Michal, Michal a Lýdia
Utorok
03.01.
Daniel
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Justína Kubičárová (nedožitých 99 rokov) a Jozef
17:00
Za zosnulých z rodiny Kolcúnovej
Streda
04.01.
Angela z Foligna
féria
18:00
Za rodinu Majcherovú a Brodovú
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu (40 rokov)
Štvrtok
05.01.
Ján Nepomuk Neumann, bisk.
féria
18:00
✞ Anna Bartošová
(nedožitých 100 rokov)
17:00
✞ Anna Bartošová
(1. výročie)
Piatok
06.01.
Zjavenie Pána
slávnosť, prikázaný sviatok
08:00
✞ Jozef a Irena

10:30
Poďakovanie za 30 rokov Tadeáša
Priamy prenos
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Maximilián (20 rokov od úmrtia) a syn Maximilián
09:15
Za zdravie a Božie požehnanie pre Lenku (30 rokov)
Sobota
07.01.
Rajmund z Peňafortu, kňaz
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Alžbeta a Juraj Polák
07:30
✞ Ľudmila Bartošová
Nedeľa
08.01.
Severín
Nedeľa krstu Krista Pána
08:00
Poďakovanie za dožitých 80 rokov Boženy

10:30
Za Boží ľud
Priamy prenos
08:00
Poďakovanie za 25 rokov Mateja

10:30
Poďakovanie za 30 rokov spoločného života manželov Skokanových
09:15
Za Boží ľud
 • VIANOČNÝ KONCERT: pozývame vás na vianočný koncert, ktorý sa uskutoční dnes o 17:00 v kostole v Arnutovciach. Vystúpi spevácky zbor z Chraste nad Hornádom. Tiež Vás pozývame na koncerty 3. 1. v kostole v Spišských Tomášovciach a 4. 1. v kostole v Letanovciach po sv. omšiach. Ide o koncert dvoch speváčok a hudobníčok zo zahraničia, vstupné je dobrovoľné.
  POŽEHNANIE VODY: v piatok na slávnosť Zjavenia Pána budeme pri sv. omšiach požehnávať vodu, ktorú si potom môžete vziať domov.
  POŽEHNANIE DOMOV (koleda) sa bude konať v Letanovciach dnes popoludní od 13:00 hod. Prvý kňaz pôjde ulicu Záhradnú, Tatranskú a Slovenského raja, druhý pôjde ostatné ulice: Štúrovú, Nábrežnú, Michalskú, SNP, Staničnú.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA budeme vysluhovať pred sv. omšami. Ku chorým pôjdeme vo februári.
  ZVONČEK z nedele 25.12.:
   Letanovce: 348,35 €
   Spišské Tomášovce: 505,- €
   Arnutovce: 229,36 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z krstu obetovala rodina Šoltésová 150,- €
    Z krstu obetovala rodina Olejníková 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru 50,- €
   Pán Boh zaplať!
  Dnes je pri sv. omšiach OFERA pre našich kostolníkov a kostolníčky a na Zjavenie Pána bude ofera pre našich kantorov a kantorky.
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    URBAN, OLEJNÍKOVÁ, PODOLINSKÝ, KUBIČÁROVÁ, PAVLANSKÝ, CEBUĽA, BARTOŠ. TOPORCER
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    PETER KAČMÁRIK, MÁRIA BARTOŠOVÁ, VINCENT BARTOŠ, MARCEL BUTVIN, LADISLAV PECHA zo Smrekovej 371
   ARNUTOVCE:
    RODINA SIMONY BUČÁKOVEJ

 • Liturgické oznamy (05.02.2023)
  Liturgické oznamy (29.01.2023)
  Liturgické oznamy (22.01.2023)
  Liturgické oznamy (15.01.2023)
  Liturgické oznamy (08.01.2023)