Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


slávnosť, prikázaný sviatok

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
26.12.
Štefan, prvý muč.
sviatok
08:00
✞ Peter Ďuráš

10:30
✞ Ladislav Kramár
Priamy prenos
08:00
✞ Justína Kostelníková

10:30
✞ Ján Hudák
09:15
✞ Jozefína a Štefan Valigura
Utorok
27.12.
Ján, apoštol a evanjelista
sviatok
18:00
✞ Mária Bartošová
9 rokov od úmrtia
17:00
Za zosnulých z rodiny Solčaniovej: Ján, Jozef a Mária
Streda
28.12.
Neviniatka, muč.
sviatok
18:00
✞ Veronika Kocúrová
18:00
✞ Helena a Michal
Štvrtok
29.12.
Tomáš Becket, biskup a muč.
féria
18:00
✞ Jozef Bartoš
1. výročie
17:00
✞ Martin Frankovič
40. rokov od úmrtia
Piatok
30.12.
Félix I., pápež
Svätej rodiny (sviatok)
17:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre Tomáša
40. rokov
17:00
✞ Anna Bartošová
Nedožitých 100 rokov
18:00
✞ Jozef Bartoš
1. výročie
Sobota
31.12.
Silvester I., pápež
féria
18:00
Poďakovanie za 20 rokov Laury
Priamy prenos
16:00
Poďakovanie za všetkých dobrovoľníkov a robotníkov na fare
16:00
✞ František, Helena, Michal a Mária
Nedeľa
01.01.
Panna Mária Bohorodička
slávnosť, prikázaný sviatok
08:00
✞ Jozef Bendík

10:30
Za zdravie pre Margitu
Priamy prenos
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Michal, Štefan, Stanislav a Soňa
09:15
✞ Martin Lipaj
 • Dnes sa v Letanovciach o 16.00 uskutoční vianočný koncert, na ktorý Vás srdečne pozývame. Po koncerte ste pozvyní na punč do parku pred farou.
  POĎAKOVANIE NA KONCI ROKA: V sobotu po svätej omši bude poďakeovanie na konci roka, pri ktorom môžeme získať plnomocné odpustky. Môže ich získať každý, kto sa zúčastní na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Teba bože chválime. Taktiež odpustky môžem získať na Nový rok každý, kto sa zúčastní na speve hymnu Príď Duschu svätý, tvorivý.
  V noci zo soboty na nedeľu bude v kostole v Letanovciach adorácia od 23.30 do 24.00.
  POŽEHNANIE DOMOV (KOLEDA) sa bude v Letanovciach konať na Svätého Štefana a na Nový rok. Na svätého Štefana pôjdeme po uliciach: Slobody, Školská a Nábrežná. Zvyšok dediny prejdeme na Nový rok.
  ZVONČEK z nedele 18.12.:
   Letanovce: 292,27 €
   Spišské Tomášovce: 220,- €
   Arnutovce: 69,45 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z výročnej svätej omše ✞ Margity Morihlatkovejobetovala rodina na kostol 50,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 100,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 100,- €
   Spišské Tomášovce:
    Z pohrebu ✞ Jána Novysedláka obetovala rodina na kostol 50,- € a za zvonenie 10,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 50,- € a 3x 100,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 100,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 20,- €, na misie 10,- € a na hostie 5,- €
    Za zvonenie ✞ Romanovi Pechovi obetovali 10,- €
   Pán Boh zaplať!
  Dnes je na svätých omšiach VIANOČNÁ OFERA. Na Nový rok bude ofera pre naších kostolníkov a kostolníčky.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Počas svietkov sa bude konať zbierka na novú faru. Vzadu na stolíku je krabička, do ktorej je možné prispieť. Pán Boh zaplať!.
  Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    BARTOŠ, PITOŇÁKOVÁ, TOPORCEROVÁ, PETREK, NEMČÍK, KAVULIČOVÁ, ŠVEC, SLAMENÁ
    V sobotu o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    MARTA ORLOVSKÁ, ANNA KNUTEĽOVÁ, ŠTEFAN VALUŠ, ANNA AKSTEINEROVÁ, FRANTIŠEK PECHA zo Smrekovej 370
   ARNUTOVCE:
    Rodina MÁRIE GREŠOVEJ
  Drahí veriaci, zo srdca Vám prajeme milostiplné sviatky, najmä aby Vás i Vaše rodiny najmilší Ježiš obdaroval pokojom, požehnaním a pevným zdravím, aby ste nielen tieto sviatky ale aj ostatné dni prežívali pokojne a radostne. Farár Marián a kaplán Dominik

 • Liturgické oznamy (05.02.2023)
  Liturgické oznamy (29.01.2023)
  Liturgické oznamy (22.01.2023)
  Liturgické oznamy (15.01.2023)
  Liturgické oznamy (08.01.2023)