Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


32. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
07.11.
Engelbert, muč.
féria
07:00
✞ Anna, Martin, Mária a Martin Slivka
14:00
✞ Martin Lipaj
Pohrebná
Utorok
08.11.
Bohumír, biskup
féria
18:00
✞ Peter Majerčák
(1. výročie)
17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Petra Paľucha
Streda
09.11.
Výročie posv. Lateránskej baziliky
sviatok
07:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabrielu
18:00
✞ Jozef, Agnesa a Jozef Bajtoš
Štvrtok
10.11.
Lev Veľký, pápež a uč. Cirkvi
spomienka
09:00
Poďakovanie za Božie dobrodenia
V škole

18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Stanislava Gábora
(60 rokov života)
17:00
✞ Martin Frankovič
Piatok
11.11.
Martin z Tours
spomienka
18:00
✞ Jozef Brandobur
( 3 roky od úmrtia)
Za účasti detí
17:00
Za zdravie pre Jaroslava Gabča
Za účasti detí
Sobota
12.11.
Jozafát, biskup a muč.
spomienka
07:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Jolanu
(70 rokov života)
18:00
Na úmysel kňaza
Nedeľa
13.11.
Stanislav Kostka
33. nedeľa v cezročnom období
08:00
Poďakovanie za 60 rokov života a za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

10:30
Za rodinu Grečko, Majtoš, Bartoš a Lesňák
Priamy prenos
10:30
✞ Anna a Ladislav Kaločaj, Mária a Ľudovít Pačaj
09:15
✞ Terézia a Ladislav
 • ADORÁCIE tento týždeň nebudú.
  Dňa 10.11. chceme poďakovať Pánu Bohu a všetkým dobrodincom za 30 rokov CZŠ Juraja Sklenára v Letanovciach. Slávnostná sv. omša bude o 10:00 hod a pozvaným hosťom a hlavným celebrantom je Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Brigáda na fare bude tento týždeň v pondelok, utorok, štvrtok, piatok a sobotu. Veľké Pán Boh zaplať vyslovujeme všetkým tým, ktorí boli pomôcť v tomto týždni.
  Biblické stretnutie bude v sobotu po sv. omši v kostole v Spišských Tomášovciach.
  ODPUSTKY: Veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha od poludnia 8. 11. do polnoci 9. 11. môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  ZVONČEK z nedele 30.10.:
   Letanovce: 286,20 €
   Spišské Tomášovce: 320,- €
   Arnutovce: 85,50 €
   Pán Boh zaplať!
  ZVONČEK z 1.11:
   Letanovce: 327,60 €
   Spišské Tomášovce: 180,- €
   Arnutovce: 58,50 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Vzadu v stolíku bolo na faru nazbieraných 425,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 10,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 2 x 20,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 30,- €
    Bohuznáma obetovala na hostie 10,- €
   Arnutovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 20,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    SVITANA, KAŽMIR, BAJTOŠ, POLJAK, ORAVEC, MARUŠINSKÝ, OLEJNÍK, NEUPAUER
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    FRANTIŠKA VALOVIČOVÁ, MÁRIA KUKUROVÁ, ĽUDMILA MICHNOVÁ, IVETA KUBALOVÁ, JÁN LACKO z ulice Topoľovej 358
   ARNUTOVCE:
    RODINA MÁRIE RUSINOVEJ

 • Liturgické oznamy (27.11.2022)
  Liturgické oznamy (20.11.2022)
  Liturgické oznamy (13.11.2022)
  Liturgické oznamy (30.10.2022)