Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


31. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
31.10.
Wolfgang, biskup
féria
07:00
✞ Margita a František Morihlatko
Utorok
01.11.
Všetkých svätých
slávnosť, prikázaný sviatok
08:00
✞ Martin Longa
(nedožitých 80 rokov)

10:30
Za Boží ľud
Priamy prenos
08:00
Za zdravie pre Braňa, Tomáša, Lenku, Elu a Olíviu

10:30
✞ František Vernarský
09:15
✞ Jozef, Janka, Ondrej a Mária
Streda
02.11.
Všetkých verných zosnulých
spomienka
08:00
Za všetkých zosnulých
V škole

18:00
Na úmysel Sv. Otca
11:00
Za všetkých zosnulých
V škole

17:00
Na úmysel kňaza
18:00
Na úmysel Sv. Otca
Štvrtok
03.11.
Silvia, matka
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Mária a Michal Gabriš
17:00
✞ Jozef Skokan
Piatok
04.11.
Karol Boromejský, biskup
spomienka
17:00
✞ Martin, Anna a ich rodičia
Za účasti detí
18:00
✞ Peter Holečko
Za účasti detí
18:00
Poďakovanie za 50 rokov Petra
Sobota
05.11.
Imrich, princ
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Bibiana Dzurendová
07:30
✞ Justína a Jozef
Nedeľa
06.11.
Leonard, pustovník
32. nedeľa v cezročnom období
08:00
Za Boží ľud

10:30
Poďakovanie za 50 rokov Janky
Priamy prenos
08:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Žofiu Gallikovú

10:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Cvengrošovú
09:15
✞ Gizela Pechová
 • ADORÁCIE budú tento týždeň prvopiatkové.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Brigáda na fare bude tento týždeň v pondelok, štvrtok a sobotu. Veľké Pán Boh zaplať vyslovujeme všetkým tým, ktorí boli pomôcť včera a v tomto týždni.
  Biblické stretnutie bude v sobotu o 18:00 na fare v Letanovciach.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA v pvopiatkovom týždni: budeme spovedať v Letanovciach v pondelok od 18:00 do 19:30 a okrem toho hodinu pred sv. omšami. Ku chorým pôjdeme v piatok dopoludnia.
  LETANOVCE: Odpustová slávnosť Všetkých svätých bude 1.11. o 10:30. Pozvaným hosťom a hlavným celebrantom bude páter Jozef Súkenník, minorita, farár v Sp. Štvrtku.
  ODPUSTKY: Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: svätá spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu, aj všednému.
  POBOŽNOSTI NA CINTORÍNOCH budú 1.11. v Letanovciach a Arnutovciach o 15:00 hod. a v Spišských Tomášovciach o 15:30 hod.
  SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI: Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám: ktoré zažili spontánny potrat alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp. zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom.
  Fatimská pobožnosť bude v sobotu v Letanovciach o 6:00 hod. a v Spišských Tomášovciach o 6:45.
  ZVONČEK z nedele 23.10.:
   Letanovce: 194,65 €
   Spišské Tomášovce: 155,- €
   Arnutovce: 75,80 €
   Pán Boh zaplať!
  ZBIERKA NA MISIE:
   Letanovce: 902,- €
   Spišské Tomášovce: 505,- €
   Arnutovce: 251,80 €
   Spolu 1658,80 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 100,- €
   Spišské Tomášovce:
    Rómovia zo Sp. Tomášoviec obetovali na faru 500,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 20,- €
   Arnutovce:
    Bohuznáma obetovala na hostie 20,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    ŠVIRLOCH, ŠVIRLOCHOVÁ, OLEJNÍK, MOLČAN, ŠKOVIRA, TOPORCER, DEZORT, MELIKANT
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    VALTER OMASTA, ĽUBOŠ BARTOŠ, PETER BARTOŠ, MÁRIA BAŠISTOVÁ, JÁN LACKO z ulice Topoľovej 357
   ARNUTOVCE:
    RODINA DOMINIKY SOLÁROVEJ

 • Liturgické oznamy (27.11.2022)
  Liturgické oznamy (20.11.2022)
  Liturgické oznamy (13.11.2022)
  Liturgické oznamy (06.11.2022)