Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


30. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
24.10.
Anton Mária Claret, biskup
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Jozef, Michal, Milan, Tibor a Margita
18:00
✞ Miroslav Bendík
Utorok
25.10.
Chryzant a Dária, muč.
féria
18:00
✞ Božena a Jozef Hanzely, syn Peter a dcéra Soňa
18:00
Poďakovanie za 18 rokov Daniely
Streda
26.10.
Lucián a Marián, muč.
féria
08:00
Na úmysel kňaza
V škole
18:00
✞ Ján Baldovský
Štvrtok
27.10.
Evarist, pápež
féria
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Anny
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Kostelníkovú
Piatok
28.10.
Šimon
sviatok
17:00
✞ Ladislav Urban
(5 rokov od úmrtia)
Za účasti detí
18:00
✞ Milan Oravec
(nedožitých 80 rokov)
Za účasti detí
Sobota
29.10.
Felicián, muč.
féria
07:00
✞ Michal, Katarína, Mária a Štefan
Nedeľa
30.10.
Marcel, vojak
31. nedeľa v cezročnom období
08:00
Poďakovanie za 40 rokov Petra a za vnučku Leu

10:30
Poďakovanie za 50 rokov manželstva Márie a Jána Urbana
Priamy prenos
08:00
✞ Jozef Michna
(20 rokov od úmrtia)

10:30
Za Boží ľud
09:15
Poďakovanie za 25 rokov života Sáry a Dominika
 • ADORÁCIA bude tento týždeň v Letanovciach a v Spišských Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00 hod. a v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Biblické stretnutie bude v sobotu o 18:00 v kostole v Spišských Tomášovciach. Brigáda na fare bude tento týždeň každý deň (závisí aj od počasia). Veľké Pán Boh zaplať vyslovujeme všetkým tým, ktorí boli pomôcť včera a v tomto týždni.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA pred dušičkami: Budeme spovedať už tento týždeň vždy hodinu pred sv. omšami.
  LETANOVCE: Odpustová slávnosť Všetkých svätých bude 1.11. o 10:30. Pozvaným hosťom a hlavným celebrantom bude páter Jozef Súkenník, minorita, farár v Spišskom Štvrtku.
  Tento týždeň sa mení čas, to znamená, že v noci zo soboty na nedeľu o 03:00 hod. letného času posúvame hodiny na 02:00 hod. stredoeurópskeho času.
  ZVONČEK z nedele 9.10.:
   Letanovce: 238,56 €
   Spišské Tomášovce: 275,- €
   Arnutovce: 51,35 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Z pohrebu ✞ Márie Zaliberovej obetovala rodina na kostol 120,- €
    Z pohrebu ✞ Kataríny Šlejzákovej obetovala rodina na faru 150,- €
    Z krstu rodina Novysedláková obetovala na kostol 20,- €
    Zo svadby novomanželia Stuchlý: Vernarská obetovali 200,- €
    Bohuznámy obetoval na faru 50,- € a na hostie 10,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 50,- €
   Arnutovce:
    Bohuznáma rodina obetovala na faru 100,- €
   Pán Boh zaplať!
  Dnešná nedeľa je MISIJNÁ a preto sa po svätých omšiach koná ZBIERKA NA MISIE. Tento rok bude výťažok zbierky venovaný farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne znevýhodnených ľudí. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    KUKURA, FRANKO, MAČAK, LESŇAK, NOVOTNÝ, NEMČÍK, FURMAN, OLEJNÍK, ŠTERBÁK, GÁBOR
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    EVA GONDOVÁ, JOZEF SCHNEIDER, ONDREJ URBAN, ANNA HOJNOŠOVÁ, ŠTEFAN PECHA z ulice Topoľovej 357
   ARNUTOVCE:
    RODINA MONIKY SOLÁROVEJ

 • Liturgické oznamy (27.11.2022)
  Liturgické oznamy (20.11.2022)
  Liturgické oznamy (13.11.2022)
  Liturgické oznamy (06.11.2022)
  Liturgické oznamy (30.10.2022)