Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


23. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
05.09.
Terézia z Kalkaty
féria
08:30
Za žiakov a učiteľov
09:00
Za žiakov a učiteľov
18:00
Za zosnulých z rodiny Lesňákovej
Utorok
06.09.
Zachariáš
féria
18:00
Poďakovanie za 85 rokov Rudolfa
18:00
✞ Peter Holečko
Streda
07.09.
Traja košickí mučeníci
spomienka
07:00
Za členov Deviatnika – Vyšný koniec
18:00
✞ rodičia Eva a Jozef a ✞Peter
Štvrtok
08.09.
Narodenie P. Márie
sviatok
18:00
✞ Peter Barabas
18:00
✞ Mária Kačmariková
(1. výročie)
Piatok
09.09.
Peter Claver, kňaz
ľubovoľná spomienka
17:00
✞ František Lesňák
18:00
✞ Ervín, Roman, Marcela a Iveta
Sobota
10.09.
Mikuláš Tolentínsky
féria
07:00
✞ Mária
Nedeľa
11.09.
Emilián z Vercelli
24. nedeľa v cezročnom období
08:00
✞ Jolana Bendíková, Viera Kocúrová a Margita Morihlatková

10:30
Za Boží ľud
Priamy prenos
08:00
✞ Angela a František Dikant

10:30
✞ Angela a Gustáv Štefko
09:15
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Šoltísovú
 • ADORÁCIE budú tento týždeň nasledovne: v Arnutovciach v stredu po sv. omši, v Letanovciach a v Spišských Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00 hod.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Brigáda na fare bude tento týždeň v sobotu od 8:00 hod. V sobotu máme aj spoločný guláš, na ktorý pozývame každého, kto má chuť (kostolník, miništranti, lektori, kantori, kantorky, speváci, mládež a deti, ...)
  Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozýva Boží ľud Spišskej diecézy na púť do maďarského mariánskeho pútnického miesta Szentkút, ktorá sa bude konať v sobotu 17. septembra 2022. Svätú omšu v slovenskom jazyku so začiatkom o 11.00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Kuboš. Zapísať na púť sa môžete v sakristii kostola.
  V piatky budú bývať tématické sv. omše za účasti detí.
  ZVONČEK z nedele 28.8.:
   Letanovce: 555,56 €
   Spišské Tomášovce: 90,- €
   Arnutovce: 41,75 €
   Pán Boh zaplať!
  ZBIERKA NA DKÚ:
   Letanovce: 230,- €
   Spišské Tomášovce: 215,- €
   Arnutovce: 45,- €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 100,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru 200,- € a 30,- € na kostol
    Bohuznámi obetovali na faru 50,- €
    Z pohrebu ✞ Zuzany Bartošovej obetovala rodina na faru 20,- €
   Arnutovce:
    Bohuznáma obetovala na obnovu procesiového kríža 450,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    GREČKO, MIHALIK, KUBIČAR, SPIŠSKÝ, LAHETA, GAZDURA, PETRÁS, LESŇAK
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    PETER BARTOŠ, JARMILA KUCHÁROVÁ, FRANTIŠEK ŠUBA, MÁRIA MAJERČÁKOVÁ, FRANTIŠEK PECHA zo Smrekovej 370
   ARNUTOVCE:
    LENKA ROXEROVÁ a KATARÍNA ZAVADOVÁ
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Ing. Jozef Seman, syn Jozefa a Moniky rodenej Bonkovej, narodený v Krompachoch, bývajúci v Sp. Vlachoch, J. Fabiniho 991/16 a
   Ľubica Korbová, dcéra Ľuboslava a Jany rodenej Lacušovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, Bývajúca v Spišských Tomášovciach, Zvonárska 131/4. (2x)

   Martin Slamený, syn Ladislava a Ireny rodenej Gondovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Slovenskom Grobe, Tichá 98 a
   Mária Semanenková, dcéra Ladislava a Emílie rodenej Povecovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (2x)

   Martin Mačák, syn Milana a Kataríny rodenej Kormaníkovej, narodený v Levoči, bývajúci v Letanovciach a
   MuDr. Monika Melegová, dcéra Stanislava a Moniky rodenej Augustínovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Chrasti nad Hornádom. (2x)

 • Liturgické oznamy (18.09.2022)
  Liturgické oznamy (11.09.2022)
  Liturgické oznamy (28.08.2022)
  Liturgické oznamy (21.08.2022)