Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


22. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
29.08.
Mučenícka smrť Jána Krstiteľa
spomienka
07:00
Za členov Deviatnika – Ulica Slobody
18:00
✞ Helena Sedláčková
Utorok
30.08.
Margita Wardová, muč.
féria
18:00
✞ Ján, Anna a Ján Olejník
18:00
✞ Ján (nedožitých 75 rokov)
Streda
31.08.
Rajmund, reh.
féria
07:00
✞ Martin, Margita, Ladislav a Martin
18:00
Poďakovanie za 25 rokov manželstva Silvie a Miloša
Štvrtok
01.09.
Egid, opát
féria
18:00
Za rodinu Márie Brandoburovej
18:00
✞ Štefan Pecha
Piatok
02.09.
Ingrida, reh.
féria
17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Hanzelyovú
18:00
✞ Jozef Skokan
17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu (82 rokov)
Sobota
03.09.
Gregor Veľký, pápež, uč.C.
spomienka
07:00
✞ Jolana Bendíková
(z Deviatika Vyšný koniec)

07:30
Na úmysel kňaza
Nedeľa
04.09.
Rozália, pust.
23. nedeľa v cezročnom období
08:00
Poďakovanie za 50 rokov Petra a za celú rodinu Tekáčovú

10:30
✞ Jozef, Ladislav a František
Priamy prenos
08:00
✞ Maximilián a syn Maximilián

10:30
Poďakovanie za 60 rokov Ladislava
09:15
Za Boží ľud
 • SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Brigády na fare budú tento týždeň v pondelok a utorok od rána dopoludnia a v stredu popoludní od 14:00.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:
   Letanovce:
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (2 kňazi)
    v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Spišské Tomášovce:
    v utorok od 16:30 do sv. omše (2 kňazi)
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
   Arnutovce:
    v stredu od 17:00 do sv. omše
   Ku chorým pôjdeme ako zvyčajne v piatok dopoludnia.
  Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozýva Boží ľud Spišskej diecézy na púť do maďarského mariánskeho pútnického miesta Szentkút, ktorá sa bude konať v sobotu 17. septembra 2022. Svätú omšu v slovenskom jazyku so začiatkom o 11.00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Kuboš. Zapísať na púť sa môžete v sakristii kostola.
  ZVONČEK z nedele 21.8.:
   Letanovce: 209,98 €
   Spišské Tomášovce: 210,- €
   Arnutovce: 76,70 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Novomanželia Šarišskí obetovali na kostol 100,- €
    Novomanželia Vidišoví obetovali na kostol 150,- €
    Z krstu na kostol obetovali 50,- € a 20,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
   Arnutovce:
    Z ružencového bratstva obetovali na kostol 32,50 €
   Pán Boh zaplať!
  ZBIERKA NA DKÚ: dnešná nedeľa. Bratia a sestry, tento rok je pre nás výnimočným obdobím. Ďakujeme Pánovi za Vás, ďakujeme za deti a mládež, ďakujeme za jubilejných 25 rokov existencie Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy. Vaša podpora, povzbudenie i každá pomoc je veľkým požehnaním pre našu službu. Chceme Vás veľmi pekne poprosiť o podporu v tohtoročnej zbierke. Podporíte tým dielo katechézy v našej diecéze.
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    NEUPAUER, ZAHORNADSKÝ, ŠEFČÍK, MELIKANT, REDELŠTEINEROVÁ, MARUŠINSKÝ, BARTOŠ, DULOVIČ
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    KATARÍNA SKOKANOVÁ, SILVIA REGENDOVÁ, IVETA BENDÍKOVÁ, SLÁVKA TÓTHOVÁ, JÁN GABČO zo Smrekovej 368
   ARNUTOVCE:
    KATARÍNA MEDERIOVÁ a HELENA BUKŠAROVÁ
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Ján Nemčík, syn Dušana a Klaudie rodenej Blaškovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Letanovciach, Ulica SNP 489/9 a
   Lenka Kovalíčková, dcéra Jána a Márie rodenej Kubašákovej, narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Sihelnom č. 518. (3x)

   Filip Melega, syn Cyrila a Janky rodenej Zákutnej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach, J, Sklenára 112/60 a
   Dominika Koňaková, dcéra Jána a Alžbety rodenej Orlovskej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Harichovciach, Filinského 23. (3x)

   Ing. Lukáš Mišenda, syn Petra a Andrei rodenej Simonisovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci Harichovciach, Ul. Filinského 59/3 a
   Ing. Lucia Slebodníková, dcéra Pavla a Marty rodenej Šmelkovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach, Ul. Záhradná 28, narodená v Levoči. (2x a 3x)

   Ing. Jozef Seman, syn Jozefa a Moniky rodenej Bonkovej, narodený v Krompachoch, bývajúci v Sp. Vlachoch, J. Fabiniho 991/16 a
   Ľubica Korbová, dcéra Ľuboslava a Jany rodenej Lacušovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, Bývajúca v Spišských Tomášovciach, Zvonárska 131/4. (1x)

   Martin Slamený, syn Ladislava a Ireny rodenej Gondovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Slovenskom Grobe, Tichá 98 a
   Mária Semanenková, dcéra Ladislava a Emílie rodenej Povecovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (1x)

   Martin Mačák, syn Milana a Kataríny rodenej Kormaníkovej, narodený v Levoči, bývajúci v Letanovciach a
   MuDr. Monika Melegová, dcéra Stanislava a Moniky rodenej Augustínovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Chrasti nad Hornádom. (1x)

 • Liturgické oznamy (18.09.2022)
  Liturgické oznamy (11.09.2022)
  Liturgické oznamy (04.09.2022)
  Liturgické oznamy (21.08.2022)