Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


21. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
22.08.
Panna Mária Kráľovná
spomienka
07:00
✞ Pavol a Justína
18:00
Za rodinu Šmelkovú
Utorok
23.08.
Ružena Limská, panna
ľubovoľná spomienka
10:00
Za prenasledovaných kresťanov
Priamy prenos
18:00
✞ Jozef Kačmárik
(nedožitých 93 rokov)
Streda
24.08.
Bartolomej, apoštol
sviatok
07:00
✞ Ján, Terézia a Ján
18:00
✞ Janka, Margita a Pavol
Štvrtok
25.08.
Jozef Kalazanský, kňaz
ľubovoľná spomienka
18:00
Poďakovanie za 30 rokov spoloč. života manželov
18:00
✞ Ján Povec
Piatok
26.08.
Miriam Baouardy, reh.
féria
15:00
Za ženícha a nevestu

17:00
✞ Agnesa, Ján, syn Ján a dcéra Marta
18:00
Poďakovanie za 40 rokov Mareka a za rodinu Jakubjakovú a Batunovú
Sobota
27.08.
Monika
spomienka
07:00
✞ Ján, Mária, Mária a Ján
Nedeľa
28.08.
Augustín, biskup, uč.C.
22. nedeľa v cezročnom období
07:30
✞ Milan, Peter, Margita a Soňa

11:00
Za Boží ľud
Kláštorisko
08:00
✞ Justína a Jozef Lacuš
08:30
✞ Miroslav Bendík
 • SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Brigády na fare budú tento týždeň každý deň okrem utorka.
  LETANOVCE: Dňa 23.8. (utorok) sa bude konať v slávnostné odhalenie a posvätenie pamätnej tabule kňazovi Jánovi Slivkovi. Slávnosť sa začne sv. omšou o 10:00 vo farskom kostole, po sv. omši sa presunieme na faru, kde bude odhalenie a požehnanie tabule.
  Deň slovenských hôr na Kláštorisku sa bude konať dňa 28.8. Slávnostná sv. omša bude o 11:00, pozvaným hosťom je Ján Záhradník, farár v Spišskej Novej Vsi.
  Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozýva Boží ľud Spišskej diecézy na púť do maďarského mariánskeho pútnického miesta Szentkút, ktorá sa bude konať v sobotu 17. septembra 2022. Svätú omšu v slovenskom jazyku so začiatkom o 11.00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Kuboš. Zapísať na púť sa môžete v sakristii kostola.
  ZVONČEK z nedele 7.8.:
   Letanovce: 183,12 €
   Spišské Tomášovce: 200,- €
   Arnutovce: 43,30 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru: 300,- €, 2 x 100,- €, 50,- €, 20,- €
    Z pohrebu ✞ Justíny Kostelníkovej obetovala rodina na kostol 60,- €, na faru 100,- € a za zvonenie 10,- €
    Novomanželia Koššíkovi obetovali na kostol 100,- €
   Pán Boh zaplať!
  ZBIERKA NA DKÚ: budúca nedeľa. Bratia a sestry, tento rok je pre nás výnimočným obdobím. Ďakujeme Pánovi za Vás, ďakujeme za deti a mládež, ďakujeme za jubilejných 25 rokov existencie Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy. Vaša podpora, povzbudenie i každá pomoc je veľkým požehnaním pre našu službu. Chceme Vás veľmi pekne poprosiť o podporu v tohtoročnej zbierke. Podporíte tým dielo katechézy v našej diecéze.
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    BARTOŠ, LESŇAK, SAGULA, TOPORCEROVÁ, HRICKO, SERVÁTKA, VRONČ, URBAN
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    FRANTIŠEK KOČIŠ, MICHAL BRITAŇAK, TERÉZIA KACVINSKÁ, BEATA PACAKOVÁ, JAROSLAV GÁBOR z Brezovej 367
   ARNUTOVCE:
    SILVIA HRUBIZNOVÁ a ALENA GAZDUROVÁ
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Branislav Šarišský, syn Miroslava a Kataríny rodenej Pechovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Letanovciach, Školská 5 a
   Sabína Čonková, dcéra ✞ Michala a Jany rodenej Žigovej, narodená v Poprade, bývajúca v Letanovciach, Školská 5. (3x)

   Ján Nemčík, syn Dušana a Klaudie rodenej Blaškovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Letanovciach, Ulica SNP 489/9 a
   Lenka Kovalíčková, dcéra Jána a Márie rodenej Kubašákovej, narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Sihelnom č. 518. (2x)

   Filip Melega, syn Cyrila a Janky rodenej Zákutnej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach, J. Sklenára 112/60 a
   Dominika Koňaková, dcéra Jána a Alžbety rodenej Orlovskej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Harichovciach, Filinského 23. (2x)

   Ing. Lukáš Mišenda, syn Petra a Andrei rodenej Simonisovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci Harichovciach, Ulica Filinského 59/3 a
   Ing. Lucia Slebodníková, dcéra Pavla a Marty rodenej Šmelkovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach, Ulica Záhradná 28, narodená v Levoči. (1x)

 • Liturgické oznamy (18.09.2022)
  Liturgické oznamy (11.09.2022)
  Liturgické oznamy (04.09.2022)
  Liturgické oznamy (28.08.2022)