Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


16. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
18.07.
Pavol Peter Gojdič, bisk. a muč.
féria
14:00
✞ Emília Horvátová
Pohrebná
18:00
✞ Ľudmila a Marián
Utorok
19.07.
Epafras
féria
18:00
✞ Anna, Katarína, Mária, Marta a Irena
17:00
✞ Justína Bartošová
(1. výročie)
Streda
20.07.
Apolinár, biskup
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Jozef, Renáta a Jozef
Štvrtok
21.07.
Vavrinec z Brindisi, kňaz a uč.C.
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Ján, Mária, syn Ján Kuna, Jozef a Mária Rerko a Peter Barabas
17:00
✞ Jaroslav Kolcún
(3 roky od úmrtia)
Piatok
22.07.
Mária Magdaléna
spomienka
17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu Gaborovú
(90 rokov)
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu
(92 rokov)
Sobota
23.07.
Brigita, rehoľníčka
sviatok
07:00
Za Júliu s rodinou
(40 rokov)
Nedeľa
24.07.
Kristína, panna a muč.
17. nedeľa v cezročnom období
08:00
✞ Dušan a Helena
(10 a 5 rokov od úmrtia)

10:30
Poďakovanie za dožitých 60 rokov Marty
Priamy prenos
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Milan Oravec a Silvia
09:15
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Hrubizna, Gallik a Toporcer
 • Spišské Tomášovce: Najbližšia brigáda na fare bude v sobotu o 8:00 hod. Plánujeme pokračovať v izoláciách, obsype a priečkach.
  Zvonček z nedele 10.7.:
   Letanovce: 233,16 €
   Spišské Tomášovce: 215,- €
   Arnutovce: 43,65 €
   Pán Boh zaplať!
  Dobrodinci:
   Na faru v Spišských Tomášovciach obetovali bohuznámi 65,- € a 10,- € a prvoprijímajúce deti obetovali 85,- €
   Za zvonenie rodina ✞ Petra Holečka obetovala 10,- €
   Z pohrebu ✞ Petra obtovali 30,- €
   Pán Boh zaplať!
  Minulého roku pápež František stanovil, že štvrtá júlová nedeľa, v blízkosti sviatku sv. Joachima a Anny, sa bude prežívať v Cirkvi ako "svetový deň starých rodičov a seniorov". Tohto roku to pripadá na 24. júla. Podmienky získania odpustkov sú nasledovné: sviatostná spoveď,eucharistické prijímanie a modlitby na úmysel sv. Otca. Odpustky môžu získať starý rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí sa dňa 24. júla 2022 zúčastnia na sv. omši, ktorá sa slávi z príležitosti tohto dňa, veriaci ktorí "osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier", chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu ak s odvrátením sa od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť hneď ako budu môcť tri zvyčajné podmienky, duchovne sa pripoja k posvätným sláveniam Svätého dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu.
  Púť do Krivej na Orave za sestrou Zdenkou 29.7.: 30.7.: ešte možnosť zapísať sa v kostoloch, či už na piatok alebo sobotu, alebo oba dni.
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   Letanovce:
    Nemčík, Kavuličová, Švec, Slamená, Urban, Olejníková, Podolinský, Kubičarová
    V sobotu ráno o 7:30
   Spišské Tomášovce:
    Anna Knuteľová, Ján Hojnoš, Michal Furín, Jana Stanislavová, Ľudovít Gabčo z Topoľovej 359
   Arnutovce:
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Maroš Trojan, syn Jána a Renáty rod. Vaľkovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a
   Michaela Bžochová, dcéra Antona a Martiny rod. Korsákovej, narodená v Spišských Tomášovciach, bývajúca v Smižanoch (1x)

 • Liturgické oznamy (14.08.2022)
  Liturgické oznamy (07.08.2022)
  Liturgické oznamy (31.07.2022)
  Liturgické oznamy (24.07.2022)