Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Nedeľa Najsvätejšej Trojice

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
13.06.
Anton Paduánsky, kňaz, uč.C.
spomienka
07:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre farára Mariána
18:00
✞ Stanislav, Apolónia a Mária
Utorok
14.06.
Valér a Rúfus, muč.
féria
18:00
✞ Irena a Jozef
18:00
Za zdravie pre Irenu a Emíliu Pechovú
Streda
15.06.
Vít, muč.
féria
07:00
✞ Jozef Bendík
18:00
Za členov ruže Anny Pagáčovej
Štvrtok
16.06.
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
slávnosť, prikázaný sviatok
08:00
Na úmysel kňaza
(V škole)

18:00
✞ František Kubičár
Priamy prenos
18:30
Za Boží ľud
17:00
✞ František, Mária, Pavol, Michal a Helena
Piatok
17.06.
Nikander a Marcián, muč.
féria
17:00
✞ Mária Lesňáková
Priamy prenos
18:00
Za zosnulých z rodiny Gerčákovej
Sobota
18.06.
Cyriakus a Paula, muč.
féria
07:00
✞ Štefan a syn Jozef
Nedeľa
19.06.
Romuald, opát
12. nedeľa v cezročnom období
08:00
Za zosnulých z rodiny Bendíkovej

10:30
✞ Michal a Anna
Priamy prenos
08:00
✞ Mária
(nedožitých 100 rokov)

10:30
Poďakovanie za 50 rokov Ivety a za Janu, Silviu, Štefana a Maja
09:15
Za Boží ľud
 • Na slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI sa po sv. omši bude konať procesia k oltárikom, pričom môže získať ÚPLNÉ ODPUSTKY za zvyčajných podmienok každý, kto sa tejto procesie zúčastní. Takisto poprosíme deti, aby si nazbierali kvety do košíčkov a prišli potom s nimi do procesie, prvoprijímajúce deti poprosíme v rúchach.
  LETANOVCE: Ružencové bratstvo organizuje na sviatok Petra a Pavla PÚŤ NA MARIÁNSKU HORU V LEVOČI. Kto ma záujem, nech sa zapíše do zoznamu, ktorý bude umiestnený vzadu na stolíku. Odchod autobusu je 29. 6. 2022 o 7:30 hod.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Najbližšia brigáda na fare bude v sobotu o 8:00 hod. Ďakujeme všetkým, ktorí boli pomôcť túto sobotu ako aj za chutný obed. Ďakujeme aj za prípravy odpustovej slávnosti Najsvätejšej Trojice ako aj za prípravu a realizáciu koncertu minulú nedeľu.
  Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým dobrovoľníkom, ktorí prišli s myšlienkou opravy krížov a korpusov vedľa ciest v Spišských Tomášovciach aj v Arnutovciach, ako aj na cintoríne v Arnutovciach. Pán Boh zaplať!
  ZVONČEK z nedele 5.6.:
   Letanovce: 246,37 €
   Spišské Tomášovce: 260,- €
   Arnutovce: 74,84 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznámi obetovali na faru v Spišských Tomášovciach 200,- €
   Spišské Tomášovce:
    Na koncerte v nedeľu sa vyzbieralo 270,- € na pomoc rodinám s ľuďmi s Ukrajiny a 300,- € na faru
    Ružencové bratstvo obetovalo na faru 410,- €
    Novomanželia Lesňákoví obetovali 20,- €
    Z krstu rodina Slavkovská obetovala 70,- €
    Bohuznámi obetovali na faru: 200,- € a 40,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na faru v Tomášovciach 20,- €
    Ružencové spoločenstvo obetovalo na kostol 50,- €
    Birmovanci z Arnutoviec obetovali na kostol 50,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    SLAVKOVSKÝ, KUBIČAR, ŠAVEL, PUKLUŠOVÁ, MAJERČÁK, BENDIK, ŠARIŠSKÝ, URBAN
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    MICHAL BARTOŠ, MIROSLAV KRÁL, JOZEF STRELA, PETER LACUŠ, ĽUBOŠ LACKO z Topoľovej 354
   ARNUTOVCE:
    MÁRIA GREŠOVÁ
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Vladimír Bučák, syn Vladimíra a Jany rodenej Kolesárovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch a
   Natália Ivančová, dcéra Kamila a Andrei rodenej Dudzíkovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (2x)

 • Liturgické oznamy (26.06.2022)
  Liturgické oznamy (19.06.2022)
  Liturgické oznamy (05.06.2022)
  Liturgické oznamy (29.05.2022)