Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
06.06.
Norbert, biskup
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Mária a Ján Kubičár, František a Michal
18:00
✞ Ján a Henrich
Utorok
07.06.
Róbert, opát
féria
18:00
✞ Milan Slabaš
18:00
✞ Vladimír Bartoš, Mária, Margita a Ján
Streda
08.06.
Streda 10. týždňa v Cezročnom období
féria
08:00
Za birmovancov
(v škole)
18:00
✞ Ondrej Roxer
Štvrtok
09.06.
Efrém, diakon, uč.C.
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Mária, Peter a Pavol
18:00
✞ Jozef, Rudo, Gejza a Margita
Piatok
10.06.
Diana, panna
féria
17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Hnatkovičovú
Priamy prenos
18:00
✞ Dezider, Jozef, Mária a Martin Pecha
Sobota
11.06.
Barnabáš, apoštol
spomienka
07:00


16:00
Sobášny obrad
14:30
Sobášny obrad
Nedeľa
12.06.
Gašpar Bertoni, kňaz
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
08:00
✞ Agnesa a Ján Lačný a syn František

10:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Zaliberovú
Priamy prenos
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Božena Pechová, Martin a syn Martin
09:15
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Adlerovú a Bonkovú
 • V Letanovciach a Spišských Tomášovciach bude vo štvrtok po sv. omšiach adorácia do 20:00 hod, ktorú obetujeme za našich budúcich novokňazov a diakonov.
  KpM v Spišskej diecéze otvára nový ročník Diecéznej animátorskej školy vo Važci, pod názvom DAŠ. Je to dvojročný formačný kurz zameraný na osobnostný rast v oblasti viery a služby animátora vo farnosti. Viac informácii nájdete na stránke www.komisia.sk.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Najbližšia brigáda na fare bude v sobotu o 8:00 hod. Na budúcu nedeľu je v Spišských Tomášovciach odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice, druhá sv. omša bude vonku pri kaplnke Najsvätejšej Trojice.
  ZVONČEK z nedele 29.5.:
   Letanovce: 198,55 €
   Spišské Tomášovce: 110,- €
   Arnutovce: 64,04 €
   Pán Boh zaplať!
  ZBIERKA NA MASMÉDIÁ:
   Letanovce: 470,20 €
   Spišské Tomášovce: 285,- €
   Arnutovce: 55,80 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Birmovanci obetovali na kostol 150,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Birmovanci obetovali na faru 115,- € a na kostol 115,- €
    Bohuznámi obetovali na faru: 2 x 100,- €, 2 x 10,- €, 5,- €
    Z pohrebu ✞ Magdalény Hančákovej obetovala rodina na kostol 50,- €, na faru 50,- € a za zvonenie 20,- eu
   Arnutovce:
    Bhuznámi obetovali na faru v Tomášovciach 100,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    TEKÁČ, NEUPAUER, MAJCHER, LONGA, LAPŠANSKÝ, NOVOTNÝ, KUBIČÁR, KOVÁCS
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    MARCEL BUTVIN, JÚLIA SIMONIKOVÁ, MÁRIA LIPAJOVÁ, JANKA MIŠENDOVÁ, EMIL GABČO z Topoľovej 352
   ARNUTOVCE:
    MÁRIA ŠMELKOVÁ
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   František Demko, syn Františka a Edity rodenej Blaškovej, narodený v Rožňave, bývajúci v Dobšinej a
   Mária Kramárová, dcéra Víta a Márie rodenej Budajovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach. (2x)

   Vladimír Bučák, syn Vladimíra a Jany rodenej Kolesárovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch a
   Natália Ivančová, dcéra Kamila a Andrei rodenej Dudzíkovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (1x)

 • Liturgické oznamy (26.06.2022)
  Liturgické oznamy (19.06.2022)
  Liturgické oznamy (12.06.2022)
  Liturgické oznamy (29.05.2022)