Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


6. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
23.05.
Dezider, bisk., muč.
féria
18:00
✞ Anna Kubičárová
(z ružencového spoločenstva)
18:00
Helena, Ján a Stanislav Sedláčko
Utorok
24.05.
P.Mária, Pomocnica kresťanov
féria
18:00
✞ Peter Olejnik
18:00
✞ Martin, Margita a Gita
Streda
25.05.
Béda Ctihodný, kňaz, uč.C.
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Marienka a rodičia
18:00
✞ Elena Šarišská
(nedožitých 60 rokov)
Štvrtok
26.05.
Filip Neri, kňaz
Nanebovstúpenie Pána (slávnosť)
08:00
V škole

18:00
Poďakovanie za 50 rokov Stanislava Slabaša
Priamy prenos
18:00
✞ Vladimír Bartoš
17:00
✞ František Lačný
Piatok
27.05.
Augustín z Canterbury
ľubovoľná spomienka
17:00
Poďakovanie za 25 rokov Sebastiána
Priamy prenos
18:00
✞ Jozef, Justína, Jozef, Mária a Viera Gabčová
Sobota
28.05.
Viliam, mních
féria
07:00
Za zdravie pre Jolanu, Katarínu s rodinou a Petra s rodinou
Nedeľa
29.05.
Maximín, biskup
7. Veľkonočná nedeľa
08:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Danielu

10:30
Za prvoprijímajúce deti
Priamy prenos
08:00
Za zdravie pre Helenu a jej deti

10:30
Za Boží ľud
09:15
Na úmysel kňaza
 • Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok a streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je prosba za úrodu.
  Od piatku začíname novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA pred prvým sv. prijímaním budeme vysluhovať nasledovne:
   Letanovce:
    v sobotu od 10:00 do 11:00
   Spišské Tomášovce:
    v sobotu od 8:00 do 9:00
   Okrem toho budeme spovedať pol hodinu pred sv. omšou každý deň.
  LETANOVCE: V týždni po sv. omšiach budú nácviky na prvé sv. prijímanie a to v pondelok, stredu a piatok. V Sp.Tomášovciach podľa dohody.
  ZVONČEK z nedele 15.5.:
   Letanovce: 249,54 €
   Spišské Tomášovce: 195,- €
   Arnutovce: 51,22 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 100,- €
   Pán Boh zaplať!
  POĎAKOVANIE: Vyslovujeme srdečné poďakovanie všetkým, ktorí sa pričinili o dobrý priebeh slávnosti birmovania: kostolníčkam, miništrantom, kantorom a spevákom, ženám a mužom, ktorí sa postarali o výzdobu, našim technikom, kuchárkam, chlapom, ktorí pokosili dvor, samotným birmovancom ako aj ich rodičom. Všetkým Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    RODIČIA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    RODIČIA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ
   ARNUTOVCE:
    MONIKA ŠMELKOVÁ
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Samuel Uhrín, syn Slavomíra a Ivana rodenej Olejníkovej, narodený v SP. Novej Vsi, bývajúci v Letanovciach a
   Veronika Javorská, dcéra Šaňa a Anny rodenej Valigurovej, narodená v Levoči, bývajúca v Arnutovciach. (2x)

   Ján Lipták, syn Ľudovíta a Jany rodenej Bdžochovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch a
   Veronika Barabásová, dcéra +Petra Barabasa a Márie Olejníkovej, rodenej Hanzelyovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach. (2x)

   Pavol Cubínek[/n], syn +Františka a Heleny rodenej Majzelovej, narodený v Rabči, bývajúci v Rabči a
   Juliana Bartošová, dcéra Mariána a Moniky rodenej Karkulovej, narodená v Spišskej Novej Vsi bývajúca v Spišských Tomášovciach. (2x)

   František Demko, syn Františka a Edity rodenej Blaškovej, narodený v Rožňave, bývajúci v Dobšinej, Budovateľská 953/6 a
   Mária Kramárová, dcéra Víta a Márie rodenej Budajovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach, Staničná 480/26. (1x)

 • Liturgické oznamy (26.06.2022)
  Liturgické oznamy (19.06.2022)
  Liturgické oznamy (12.06.2022)
  Liturgické oznamy (05.06.2022)
  Liturgické oznamy (29.05.2022)