Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


5. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
16.05.
Ján Nepomucký, kňaz, muč.
spomienka
07:00
Za zdravie pre Jozefa
18:00
✞ Ondrej Roxer
Utorok
17.05.
Paschal Baylonský, reh.
féria
18:00
Poďakovanie za 30 rokov Nikoly
18:00
✞ Silvia Oravcová
Streda
18.05.
Ján I., pápež
ľubovoľná spomienka
07:00
Za členov ružencového spoločenstva
18:00
✞ Michal Šveda
Štvrtok
19.05.
Celestín V., pápež
féria
18:00
Za rodinu Snopkovú
18:00
✞ Roman Gabčo
Piatok
20.05.
Bernardín Sienský, kňaz
ľubovoľná spomienka
17:00
Za zosnulých rodičov Vrabľových a Petrekových
Priamy prenos
17:00
✞ Roman, Marcela, Kvetoslava, Jozef a Ján Gabčo
Sobota
21.05.
Sv. mexickí mučeníci
ľubovoľná spomienka
10:00
Za birmovancov
Nedeľa
22.05.
Rita, reh.
6. Veľkonočná nedeľa
08:00
✞ Ján Petrek

10:30
✞ Anna Kožárová
Priamy prenos
08:00
Poďakovanie za 70 rokov Heleny Štefkovej a za jej rodinu

10:30
Za Boží ľud
09:15
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Bukšárovú
 • V mesiaci máji bývajú MÁJOVÉ POBOŽNOSTI na začiatku sv. omše.
  BIRMOVKA: Posledné stretnutie birmovancov pred birmovkou bude v piatok o 17:00 vo farskom kostole v Letanovciach.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA pred birmovkou budeme vysluhovať nasledovne:
   Letanovce:
    vo štvrtok od 19:00 do 20:30
   Spišské Tomášovce:
    v stredu od 19:00 do 20:30
   Arnutovce:
    v stredu od 17:00 do sv. omše
   Okrem toho budeme spovedať pol hodinu pred sv. omšou každý deň.
  Vo štvrtok 19. mája 2022 sa v sídlach dekanátov našej diecézy uskutoční siedme a zároveň záverečné stretnutie tohtoročnej Diecéznej školy viery, ktoré je venované Svätému písmu. Je to posledný zo štyroch ročníkov, ktoré inicioval ešte blahej pamäti spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka s cieľom pozdvihnúť aj týmto spôsobom náboženský život v diecéze.
  ZVONČEK z nedele 8.5.:
   Letanovce: 184,24 €
   Spišské Tomášovce: 325,- €
   Arnutovce: 75,30 €
   Pán Boh zaplať!
  ZBIERKA NA SEMINÁR:
   Letanovce: 746,50 €
   Spišské Tomášovce: 265,- €
   Arnutovce: 102,40 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Podporné pohrebné spoločenstvo obetovalo na faru 50,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 100,- €
   Pán Boh zaplať!
  POĎAKOVANIE: Vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať všetkým birmovancom a rodičom, ktorí boli pomáhať pri upratovaní kostola a umývaní okien, taktiež pani Podolínskej a jej manželovi za kvety na fare a tiež Tomášovčanom za pomoc na brigáde pri fare a aj rodine, ktorá navarila obed. Pán Boh zaplať.
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    OLEJNÍK, MOLČAN, ŠKOVIRA, TOPORCER, DEZORT, MELIKANT, SVITANA, KAŽMIR
    V piatok o 19:00
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
   ARNUTOVCE:
    RODINA POLÁKOVÁ
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Samuel Uhrín, syn Slavomíra a Ivana rodenej Olejníkovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Letanovciach a
   Veronika Javorská, dcéra Šaňa a Anny rodenej Valigurovej, narodená v Levoči, bývajúca v Arnutovciach. (1x)

  Ján Lipták, syn Ľudovíta a Jany rodenej Bdžochovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch a
  Veronika Barabásová, dcéra ✞ Petra Barabasa a Márie Olejníkovej, rodenej Hanzelyovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach. (1x)
   Pavol Cubínek, syn ✞ Františka a Heleny rodenej Majzelovej, narodený v Rabči, bývajúci v Rabči a
   Juliana Bartošová, dcéra Mariána a Moniky rodenej Karkulovej, narodená v Spišskej Novej Vsi bývajúca v Spišských Tomášovciach. (1x)

 • Liturgické oznamy (26.06.2022)
  Liturgické oznamy (19.06.2022)
  Liturgické oznamy (12.06.2022)
  Liturgické oznamy (05.06.2022)
  Liturgické oznamy (29.05.2022)