Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


3. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
02.05.
Atanáz, biskup,uč.C.
spomienka
07:00
Na úmysel kňaza
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Romana Pechu
Utorok
03.05.
Filip
sviatok
18:00
✞ František Tondra
(10 rokov od úmrtia)
18:00
Poďakovanie za 90 rokov Justíny
Streda
04.05.
Florián, muč.
féria
08:00
✞ Jolana Bendíková
(V škole)
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa
Štvrtok
05.05.
Gotthard, biskup
féria
18:00
✞ Martin, Anna, Romanka, Štefan
18:00
Poďakovanie za 70 rokov života
Piatok
06.05.
Eadbert, biskup
féria
17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu s rodinou (45 rokov)
Priamy prenos
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Ondreja Paľucha
(Prvoprijímajúce deti)
17:00
Na úmysel kňaza
Sobota
07.05.
Rosa Venerini
féria
07:00
✞ Martin Morihladko
(10 rokov od úmrtia)
07:30
✞ členovia bratstva BSJ
Nedeľa
08.05.
Ulrika, panna
4. Veľkonočná nedeľa
08:00
Poďakovanie za 40 rokov manželstva Petra a Márie

10:30
Za Boží ľud
Priamy prenos
08:00
✞ z rodiny Kolcunovej

10:30
Na úmysel kňaza
09:15
✞ Michal, Anna, Jozef, Michal
 • Májové pobožnosti budú bývať na začiatku sv. omše
  Sv. omša za účasti detí bude v Letanovciach v piatok o 17:00 a v Spišských Tomášovciach v piatok o 18:00.
  Stretnutie birmovancov v Letanovciach bude v piatok o 17:00 a Spišských Tomášovciach v piatok o 18:00 a v Arnutovciach v nedeľu pri sv. omši o 9:15.
  Spovedanie pred prvým piatkom:
   Letanovce:
    v štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
    v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Spišské Tomášovce:
    v utorok od 16:30 do sv. omše (2 kňazi)
    v štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
   Arnutovce:
    v stredu od 17:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Ku chorým pojdeme v piatok dopoludnia.
  Spišské Tomášovce: najbližšia brigáda na fare bude v sobotu 7. mája od 8:30
  FATIMA o.z. s nadáciou ACN: Pomoc trpiacej Cirkvi organizuje Modlitbový deň detí, ktorý sa uskutoční dňa 13. mája 2022 s názvom "Deti pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo". Iniciatívu, povzbudzuje k zhromaždeniu detí na fatimský deň 13. mája 2022 na spoločnú modlitbu posvätného ruženca, adoráciu pred najsvätejšou Sviatosťou či zasvätenie detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Viac informácií a materiály sú na web stránke www.rsfatima.sk
  Rádio Lumen pripravuje a pozýva na púť pre poslucháčov na Staré Hory (nie do Krakowa), ktorá sa bude konať 14. mája 2022.
  Zvonček z nedele 24.4.:
   Letanovce: 281,16 €
   Spišské Tomášovce: 195,- €
   Arnutovce: 55,41 €
   Pán Boh zaplať!
  Dobrodinci:
   Spišské Tomášovce:
    Z pohrebu ✞ Jozefa Fedorka 120 € na kostol a 10 € na zvonenie
    Z pohrebu ✞ Vladimíra Bendíka obetovali na faru 20 €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   Letanovce:
    Novotný, Nemčík, Furman, Olejník, Šterbak, Gabor, Švirloch, Švirlochová
    V sobotu ráno o 7:30
   Spišské Tomášovce:
    Peter Lancuš, Pavol Skladan, Michal Bendík, Renáta Frankovičová, Roman Gabčo z Topoľovej 348
   Arnutovce:

 • Liturgické oznamy (04.06.2023)
  Liturgické oznamy (28.05.2023)
  Liturgické oznamy (21.05.2023)
  Liturgické oznamy (14.05.2023)
  Liturgické oznamy (07.05.2023)