Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


2. Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
25.04.
Marek, evanjelista
sviatok
07:00
✞ Mária a Štefan Urban
18:00
✞ Michal, Katarína, Jozef a Mária
Utorok
26.04.
Klétus
féria
18:00
✞ Ladislav Brandobur
(nedožitých 60 rokov)
17:00
Za zosnulých z rodiny Kolcúnovej
Streda
27.04.
Simeon, biskup
féria
18:00
✞ Ondrej Roxer
Štvrtok
28.04.
Peter Chanel, kňaz,muč.
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Štefan a Eduard
17:00
✞ Ervín, Roman, Marcela a Štefan Gabčo
Piatok
29.04.
Katarína Sienská, panna, uč.C.
sviatok
17:00
✞ Ľudmila a Jozef Nemčík
Priamy prenos
18:00
✞ Ján, Stano, Miro a Peter
Sobota
30.04.
Pius V., pápež
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Helena a František Michna
Nedeľa
01.05.
Jozef, robotník
3. Veľkonočná nedeľa
08:00
✞ Anna Urbanová
Priamy prenos
08:00
Poďakovanie za 90 rokov Justíny

10:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Ondreja Paľucha
09:15
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Romana Pechu
 • V mesiaci máji budú bývať MÁJOVÉ POBOŽNOSTI na začiatku sv. omše.
  OD 2. DO 8. MÁJA JE TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA, preto pamätajme na tento úmysel vo svojich modlitbách.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Najbližšia brigáda pri fare bude v sobotu 7. mája od 8:30 hod.
  Stretnutie birmovancov bude nasledovne:
   Letanovce v piatok o 17:00
   Spišské Tomášovce v piatok o 18:00
   Arnutovce v nedeľu o 9:15
  Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v nedeľu 8. mája po druhej sv. omši.
  KBS: Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.
  ZVONČEK z nedele 17.4.:
   Letanovce: 250,77 €
   Spišské Tomášovce: 230,- €
   Arnutovce: 119,78 €
   Pán Boh zaplať!
  Zbierka pri Božom hrobe:
   Letanovce a Arnutovce: 1298,50 €
   Spišské Tomášovce: 380,- €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru 50,- €
   Arnutovce:
    Z pohrebu ✞ Jána Baldovského obetovala rodina za zvonenie 20,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    KLADNÁ, KUBIČÁR, PODOLINSKÝ, BENDÍK, KUKURA, FRANKO, MAČAK, LESŇÁK
    Vv sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    ĽUBOMÍR KUBIČÁR, JÚLIA PALUŠKOVÁ, PAVOL GAVLÁK, MARIÁN SMORADA, MARGITA GABOROVÁ z Topoľovej 347
   ARNUTOVCE:
    RODINA ONDIRKOVÁ

 • Liturgické oznamy (04.06.2023)
  Liturgické oznamy (28.05.2023)
  Liturgické oznamy (21.05.2023)
  Liturgické oznamy (14.05.2023)
  Liturgické oznamy (07.05.2023)