Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Veľkonočná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
18.04.
Antúza, panna
Veľkonočný pondelok
09:00
✞ Katarína a Ladislav Segeda
Priamy prenos
08:00
✞ Mária a Viktor Kacvinský
09:15
✞ Helena Sedláčková
Utorok
19.04.
Lev IX., pápež
Veľkonočný utorok
18:00
✞ Margita a Ján Vytykač
18:00
✞ Margita Knuteľová
(5. výročie)
Streda
20.04.
Teodor, pustovník
Veľkonočná streda
08:00
Na úmysel kňaza
(školská)
18:00
Za Ľudmilu, Dominiku, Lenku a Jakuba
Štvrtok
21.04.
Anzelm, biskup, uč.Cirkvi
Veľkonočný štvrtok
18:00
Poďakovanie za 40 rokov Petra a za jeho rodinu
18:00
✞ Justína Karabinová a jej rodina
Piatok
22.04.
Soter
Veľkonočný piatok
17:00
✞ Margita, Vojtech a Ondrej
Priamy prenos
18:00
✞ Jozef Skokan
Sobota
23.04.
Vojtech, bisk., muč.
Veľkonočná sobota
07:00
✞ Justína a Ján Kažmír
Nedeľa
24.04.
Juraj, muč.
2. Veľkonočná nedeľa
08:00
Za Boží ľud

10:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Marcela a Anny
Priamy prenos
08:00
✞ Eva Dlugošová
(1. výročie)

10:30
✞ Anna, Koloman, Ivan, Katarína a Ján
09:15
✞ Ondrej Roxer
 • Na budúcu nedeľu Vás srdečne pozývame osláviť NEDEĽU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA do diecéznej Svätyne B. milosrdenstva vo farnosti Smižany. Bližší program je vyvesený na plagátoch. Kto si v tento sviatok uctí obraz Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke, pomodlí sa Verím v Boha a pridá nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  PÚŤ DO RÍMA: Do Ríma odchádzame autobusom dňa 26. 4. (Utorok) o 15:00 hod. Návrat je 1. 5. (Nedeľa) v popoludňajších hodinách. Cena na osobu je 340,- €. Prosím všetkých prihlásených, aby doniesli do sakristie kostola ofotený občiansky preukaz alebo pas, čo je potrebné kvôli registrácii v hoteloch. Posledné stretnutie pred odchodom do Ríma bude v nedeľu po rannej sv. omši o 9:00 hod.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Najbližšia brigáda pri fare bude v sobotu od 8:00 hod. V pláne je začať murovať z betónových tvárnic spodné priestory.
  Stretnutie birmovancov bude nasledovne: Letanovce v piatok o 17:00, Spišské Tomášovce v piatok o 18:00, Arnutovce v nedeľu o 9:15.
  ZVONČEK z nedele 10.4.:
   Letanovce: 263,72 €
   Spišské Tomášovce: 250,- €
   Arnutovce: 46,66 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
   Arnutovce:
    Z pohrebu ✞ Jána Baldovského obetovala rodina na kostol 100,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 10,- € a na hostie 10,- €
   Pán Boh zaplať!
  Dnešnú nedeľu sa koná veľkonočná offera.
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    KACVINSKÝ, MARKO, NEUPAUER, KRAMAROVÁ, KUBIČÁROVÁ, PODOLINSKÝ, MATZ, KNIŽKA
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
   ARNUTOVCE:
  VYSLOVUJEME Z CELÉHO SRDCA PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tom, aby sme modli dôstojne osláviť veľkonočné Trojdnie a veľkonočné sviatky: našim kostolníkom a kostolníčkam, miništrantom, kantorom a kantorkám, spevokolom s ich vedúcimi, lektorom, Pánovi Neupauerovi za online prenosy, tým, ktorí sa postarali o peknú výzdobu v Božích hroboch a v našich chrámoch ako aj technické zabezpečenie. Ďakujeme aj tým, ktorí konali službu pri Božom hrobe: miništrantom, hasičom a ostatným dobrovoľníkom.
  Všetkým Vám, drahí naši veriaci, želáme milostiplné Veľkonočné sviatky, aby ste prežívali hlbokú radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania a aby ste boli naplnení pokojom, ktorý nám nemôže dať nik, jedine, On: náš Zmŕtvychvstalý Pán. On je naším Svetlom a nádejou aj v tomto pochmúrnom a zdanlivo beznádejnom čase. Prežívajme teda tieto dni v duchu slov veľkonočnej vigílie, kde sme na konci pred procesiou spievali: „Pokoj Vám, ja som to, aleluja. Nebojte sa aleluja.“
  Vaši kňazi Marián a Dominik

 • Liturgické oznamy (22.05.2022)
  Liturgické oznamy (15.05.2022)
  Liturgické oznamy (08.05.2022)
  Liturgické oznamy (01.05.2022)
  Liturgické oznamy (24.04.2022)