Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
11.04.
Stanislav, biskup a muč.
Pondelok Veľkého týždňa
07:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa Valiguru
Utorok
12.04.
Július I., pápež
Utorok Veľkého týždňa
18:00
✞ František Lačný
(1. výročie)
18:00
Poďakovanie za 25 rokov manželstva Beáty a Mariána
Streda
13.04.
Martin I., pápež
Streda Veľkého týždňa
08:00
Na úmysel kňaza
(školská)
11:00
Na úmysel kňaza
(školská)
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava Bendíka
Štvrtok
14.04.
Lidvina, panna
Zelený štvrtok
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Petra Lesňáka
Priamy prenos
18:00
Za našich kňazov
Piatok
15.04.
Damián de Veuster
Veľký piatok
15:00
Veľkonočné obrady
Priamy prenos
15:00
Veľkonočné obrady
Sobota
16.04.
Bernadeta, panna
Biela sobota
19:45
Poďakovanie za 80 rokov Márie Olejníkovej
Priamy prenos
19:45
Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Jána
Nedeľa
17.04.
Anicét, pápež
Veľkonočná nedeľa
08:00
Za Rudolfa Bendíka s rodinou

10:30
Za Boží ľud
Priamy prenos
08:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Žofiu Gallikovú

11:00
Poďakovanie za 60 rokov Márie Gabčovej
09:30
Za zdravie pre Katarínu
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA pre tých, ktorí prišli alebo ešte len prídu z robôt či škôl budeme vysluhovať nasledovne:
   Letanovce: v stredu od 18:00 do 19:00
   Spišské Tomášovce: v utorok od 17:00 do 18:00
   Arnutovce: v stredu od 17:30 do sv. omše
   Spišská Nová Ves: v utorok od 19:15 do 20:30
  Prosíme, aby na túto sv. spoveď prišli naozaj len tí, ktorí prídu z robôt či škôl, ostatní majú možnosť vyspovedať sa dnes vo svätyni Božieho milosrdenstva v čase od 14:00 do 17:00. Ak by bol niekto taký, že nemal možnosť sa vyspovedať, ani v tomto čase, môže si s nami dohodnúť sv. spoveď individuálne.
  SVIATOSTNÁ NÁVŠTEVA CHORÝCH bude v pondelok dopoludnia. Budeme roznášať sv. prijímanie, keďže sme chorých už spovedali na prvý piatok. Ak by niekto potreboval aj sv. spoveď, prosíme, aby ste ho nahlásili.
  Na Zelený štvrtok sa pri sv. omši bude konať obrad umývania nôh, preto prosíme dvanásť dobrovoľníkov, aby sa pripravili na tento úkon a zhromaždili sa v predných laviciach a aby prišli aspoň 20 min. pred sv. omšou.
  Na Veľký piatok je deň prísneho pôstu, kedy sa nesmie jesť mäso a je dovolené trikrát počas dňa sa najesť, z toho raz dosýta.
  Každý deň počas Veľkonočného Trojdnia je možné získať ÚPLNÉ ODPUSTKY, o čom Vás budeme postupne informovať.
  SVIATOSŤ OLTÁRNA V BOŽOM HROBE bude vystavená v piatok po obradoch do 21:00 a v sobotu od ranných chvál, ktoré začnú o 8:00 do 19:15. V Spišských Tomášovciach budú ranné chvály v piatok o 7:00 a v sobotu o 8:00 hod. Prosíme Vás, aby ste sa zapísali na službu pri Božom hrobe po pol hodine. Rozpis bude vzadu na stolíku.
  Dnes sa budú konať pobožnosti KRÍŽOVEJ CESTY o 14:00 hod. a poprosíme, aby jednotlivé zastavenia čítala naša mládež. Na Veľký piatok dopoludnia sa bude konať KRÍŽOVÁ CESTA DEDINOU V LETANOVCIACH aj v SP. TOMÁŠOVCIACH o 10:00 HOD.
  Prípravné stretnutie pred Veľkonočným trojdním pre asistenciu bude vo štvrtok o 17:00 hod.
  Požehnanie veľkonočných pokrmov na veľkonočnú nedeľu bude nasledovne: Letanovce a Spišské Tomášovce pri ranných sv. omšiach a Arnutovce o 7:30.
  ZVONČEK z nedele 3.4.:
   Letanovce: 173,90 €
   Spišské Tomášovce: 180,- €
   Arnutovce: 87,90 €
   Pán Boh zaplať!
  ZIERKA z nedele 3.4.:
   Letanovce: 1150,- €
   Spišské Tomášovce: 440,- €
   Arnutovce: 78,30 €
   Spolu: 1668,30 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z krstu rodina Barabasová obetovala na kostol 100,- €
   Spišské Tomášovce:
    Z krstu rodina Novotná obetovala na kostol 50,- €
    Z pohrebu ✞ Evy Britaňákovej obetovala rodina na kostol 100,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 10,- €
   Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    ŠEFČÍK, OLEJNÍK, ČERNÁ, SARŇAK, ŠEFČÍK, FABRY, KRAMÁR, RUSNAK
    V sobotu po večernej vigílii
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    JOZEF VALENČÍK, ANDREA KACVINSKÁ, MILAN REPKO, FRANTIŠEK PAĽUCH, FRANTIŠEK PECHA z Topoľovej 345
   ARNUTOVCE:
    RODINA ANNY ČATLOŠOVEJ

 • Liturgické oznamy (22.05.2022)
  Liturgické oznamy (15.05.2022)
  Liturgické oznamy (08.05.2022)
  Liturgické oznamy (01.05.2022)
  Liturgické oznamy (24.04.2022)