Farnosť Letanovce
Rímskokatolícky farský úrad Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


2. nedeľa po Narodení Pána

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
03.01.
Daniel
ľubovoľná spomienka
07:00
Za ✞ z rodiny Snopkovej
18:00
✞ Anna a Ján Biacovský, Janka a Margita
Utorok
04.01.
Angela z Foligna
féria
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Gitu Kubičárovú
18:00
✞ Mária Kačmariková
Streda
05.01.
Ján Nepomuk Neumann, bisk.
féria
07:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
Štvrtok
06.01.
Zjavenie Pána
slávnosť, prikázaný sviatok
08:00
✞ Jozef Tkáč a ✞rodičia Jozef a Justína

10:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Zaliberovú
Priamy prenos
08:00
✞ Marta Cvengrošová

10:30
Za Boží ľud
09:15
✞ Marián, Rastislav a František
Piatok
07.01.
Rajmund z Peňafortu, kňaz
ľubovoľná spomienka
17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Jakubčovú
Priamy prenos
18:00
Na úmysel kňaza
17:00
✞ Ján Šveda
Sobota
08.01.
Severín
féria
07:00
✞ Mária a Ján Toporcer
18:00
✞ Helena Sedláčková
Nedeľa
09.01.
Marcelín, biskup
Nedeľa krstu Krista Pána
08:00
✞ Štefan Olejník

10:30
✞ Jozef, Mária, Jozef a Margita
Priamy prenos
08:00
Za ✞ z rodiny Pjontekovej

10:30
Za Boží ľud
09:15
Za rodinu Hrubiznovú a Piskovú
 • Na sviatok Zjavenia Pána požehnáme trojkráľovú vodu a na diaľku aj vaše domovy. Ak by niekto chcel požehnať novostavbu, nech nám to do štvrtku nahlási, vo štvrtok popoludní by sme išli požehnať tieto novostavby.
  Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať pred sv. omšami. Ku chorým pôjdeme vo februári.
  ZVONČEK z narodenie Pána 25.12.:
   Letanovce: 246,98 €
   Spišské Tomášovce: 105,- €
   Arnutovce: 94,52 €
   Pán Boh zaplať!
  ZVONČEK z nedele 16.12.:
   Letanovce: 171,90 €
   Spišské Tomášovce: 105,- €
   Arnutovce: 59,77 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z pohrebu +Vierky Kocúrovej obetovala rodina 100,- € ✞ 20,- € za zvonenie/
     Z pohrebu +Jozefa Bartoša obetovala rodina 160,- € ✞ 20,- € za zvonenie
    Spišské Tomášovce:
     Bohuznámi obetovali na hostie 20,- €
     Bohuznámi obetovali na faru 10,- € a na kostol 10,- €
    Arnutovce:
     Bohuznámi obetovali na kostol 120,- €
    Pán Boh zaplať!
  Na Zjavenia Pána bude vianočná offera pre našich kantorov. Pán Boh zaplať!
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    SLEBODNÍK, HRIC, HANZELY, ŠTEFKO, ŠTERBAK, KUBIČÁR, BISKUP, KUNA
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    ĽUBOMÍR BARTOŠ, FRANTIŠEK KOČIŠ, MICHAL BRITAŇÁK, TERÉZIA KACVINSKÁ, ŽOFIA GABČOVÁ z Dubovej č. 330
   ARNUTOVCE:
    EVA MAJCHEROVÁ a KATARÍNA HRUBIZNOVÁ

 • Liturgické oznamy (23.01.2022)
  Liturgické oznamy (16.01.2022)
  Liturgické oznamy (09.01.2022)
  Liturgické oznamy (26.12.2021)